Siirry sisältöön

Kasku

Opettajan ja nuorisotyöntekijän työparina toimimisen malli yläkouluissa

Kasku-tunnit

Kolmen tunnin sarja, toteutetaan esimerkiksi luokanvalvojan tunneilla

  • Työaikaa kuluu yhteensä 7-10 tuntia/työntekijä mukaan lukien tutustuminen, suunnittelut ja reflektoinnit

Suunnattu ensisijaisesti 7.-luokille

  • Vastataan oppilaiden tarpeeseen tulla kuulluiksi ja vaikuttaa omaan ryhmään
  • Kohtaaminen ilman arviointia

Suunnittelu, toteutus ja reflektointi työparina

  • Työpari käy tutustumiskeskustelun
  • Oppilaiden kohtaaminen, oppilaslähtöisyys, ratkaisukeskeisyys

Mitä uutta Kasku tuo kouluun?

Struktuuri työparina työskentelylle

Nuorisotyön asemoituminen koulun kasvattajayhteisössä

  • Työote ja rooli tutummaksi koulussa

Luokanvalvojan valmiuksien kehittyminen

  • Sopivien ohjaamisen keinojen kokeileminen ja ryhmän havainnointi

Ilmapiiri ja toimijuus oppilasryhmässä

  • Luottamuksen ilmapiiri oppilaiden kesken
  • Luokanvalvojaa helpompi lähestyä
  • Puhekulttuurin kehittyminen
Kasku-mallin esittely
Työparin 1. tapaaminen
Työparin 2. tapaaminen
Työparin 3. tapaaminen
Kasku loppureflektointi
Palautelomake oppilaille

 

Kasku i högstadiet
Arbetsparets första möte
Arbetsparets andra möte
Arbetsparets tredje möte
Avslutande reflektion
Kasku-responsformulär

Lisätietoja: heikki.korhonen@opinkirjo.fi

Kasku-malli on kehitetty osana Osaamiskeskus Nuoska-konsortiota Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

Yhteystieto

Heikki Korhonen  Projektikoordinaattori 0504777352 etunimi.sukunimi@opinkirjo.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa

Verkkokaupat


Hymy-verkkokauppa

Täältä voit tilata Hymy-veistoksia ja kunniakirjoja kouluihin ja muihin oppilaitoksiin Hyvän toveruuden kilvan palkinnoiksi.

Siirry Hymy-verkkokauppaan

Opinkirjon verkkokauppa

Täältä voit tilata maksuttomia materiaaleja opetuksen ja kasvatuksen tueksi. Kaupasta löydät myös Hymy-tuotteita työyhteisön hymylle tai lahjaksi merkkipäivänä.

Siirry Opinkirjon verkkokauppaan