Siirry sisältöön

Kehitämme lasten ja nuorten hyvinvointia ja oppimista koulussa tukevia sisältöjä ja palveluita monin eri tavoin. Kumppaniverkostomme on laaja.

 • Osallisuuden osaamiskeskus

  Osallisuuden osaamiskeskuksen tarkoituksena on lisätä tietoa ja vahvistaa nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia julkishallinnossa.

 • Harrastaminen koulussa -verkostot

  Opinkirjo on mukana lukuisissa virallisissa ja epävirallisissa asiantuntijaryhmissä ja kokoonpanoissa, joissa pohditaan harrastustoiminnan sijoittumista koulun yhteyteen. Tavoitteemme on nostaa esiin tutkimusperustaista tietoa koulussa tapahtuvan harrastamisen yhteydestä lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä koulumyönteisyyteen.

 • Osallisuuden vahvistajat

  Osallisuuden vahvistajat -verkosto on osallisuusteemojen parissa työskentelevien ja aiheesta kiinnostuneiden ammattilaisten verkosto, joka kokoaa osallisuuden parissa työskentelevät yhteen pari kertaa vuodessa. Katso, miten pääset mukaan!

 • Tiedekasvatuksen edistäminen

  Tieteellisen lukutaidon kehittäminen vaatii moniammatillista lähestymistapaa ja yhteistyötä. Opinkirjo on mukana useissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

 • Ilmastokoulu

  Opinkirjo käynnistää perusopetuksen Ilmastokoulun ja  kutsuu laajasti eri toimijoita mukaan verkostoon hankkeen toteuttamiseksi. Ilmastokoulu tukee ilmastokysymyksiin perehtymistä ja tiedonhankintaa. Liity mukaan!