Gå till innehållet

Inlärningsglädje

Utvecklingscentralen Lärorik stödjer skolor i deras utveckling till inlärningscentra som skapar lärande och välmående hos sina medlemmar. Läs mer

  • Material   Välkommen att använda undervisningsmaterial. Vi erbjuder praktiska lösningar som stöd för lärares och handledares arbete. Alla våra material som kan laddas ner är avgiftsfria!

    Till materialsidan
  • Evenemang   Lärorik erbjuder utbildning, handledning och coaching för skolans behov. Vi ordnar också många evenemang med fokus på barn och unga. Kom med!

    Till kalender
  • Hymy   Solskensstatyer har delats ut i Finland sedan 1954 till flickor och pojkar som ger uttryck för Hymy-statyns värden. Den som har varit vänlig och gjort goda gärningar för allas gemensamma bästa i skolan eller arbetsgemenskapen kan få en Solskensstaty.

    Läs mera och beställ
Ungasdelaktighet.fi har öppnats!

På webbplats www.ungasdelaktighet.fi  hittar du kvalitetskriterierna för ungas delaktighet och ett självutvärderingsverktyg som är riktat …

Ungdomsparlamentet

Arbetet i Ungdomsparlamentet har sin kärna i skolornas parlamentsklubbar. I parlamentsklubbarna får de unga via …

Vinnarna i TuKoKe utsedda

Tutki-Kokeile-Kehitä (TuKoKe) 2019 final ordnades den 4.4 – 5.4 2019 på Aalto Design Factory i …

Alla nyheter

Lärorik på Facebook

Webbutiker

Hymy-webbutiken

Här kan du beställa Solskenstatyer och diplomer till skolor och andra läroanstalter.

Gå till Hymy-webbutiken

Läroriks webbutik

Här kan du beställa avgiftsfritt material för undervisning och fostran. I butiken hittar du också Hymy-produkter med vilka du kan uppmärksamma någon på din arbetsplats eller som du kan ge i gåva på någons bemärkelsedag.

Gå till Läroriks webbutiken