Siirry sisältöön

Saavutettavuusseloste

Opinkirjo on sitoutunut takaamaan verkkopalveluidensa saavutettavuuden kuten laissa digitaalisten palveluiden tarjoamisesta (306/2019) säädetään. Lain tavoitteena on varmistaa, että kaikilla on tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita.

Tämä saavutettavuusseloste koskee sivustoa www.opinkirjo.fi, www.omaoppilaskunta.fi ja verkkokauppoja www.hymy.opinkirjo.fi ja www.kauppa.opinkirjo.fi. Selosteen tiedot perustuvat itsearviointiin. Saavutettavuutta on arvioitu WCAG 2.1 -saavutettavuusohjeiden perusteella.

Sivustoilla pyritään täyttämään kaikki A- ja AA-tason kriteerit. Sivustot vastaavat tällä hetkellä suurilta osin vaatimuksia.

1. HAVAITTAVA

1.1 Tekstivastineet

Kuvissa on aina alt­-määre, joko tyhjänä tai tekstisisällön omaavana.

Kaikki käyttäjälle esitettävä ei-tekstuaalinen sisältö on varustettu saman tarpeen täyttävällä tekstivastineella, pois lukien kontrollit, syötteet, aikasidonnainen media, testi tai aistivarainen kokemus.

1.2 Aikasidonnainen media

Opinkirjon video- ja audiosisällöillä on tekstimuotoinen vastike, ellei näiden informaation sisältävä tekstimuotoinen vastike löydy jo verkkosivuilta. Opinkirjon tuottamalle uudelle audiosisällölle tarjotaan tekstitys, paitsi jos media on tekstin mediavastine. Kriteeri ei toteudu Opinkirjon julkaisemien podcastien kohdalla. Kriteeri ei koske live-lähetyksiä.

1.3 Mukautettava

Opinkirjo.fi sivusto pyrkii tarjoamaan saman informaation ruudunlukuohjelman käyttäjälle kuin visuaalisten selainten käyttäjille.

  • Lomakkeen nimilaput on yhdistetty syötekenttiin.
  • Otsikoita on käytetty oikein.
  • Taulukon solut on yhdistetty oikeaan otsakkeeseen, taulukko on otsikoitu ja niissä on käytetty yhteenvetoja.

HTML-­koodin kautta määrittyvä sisällön lukemisjärjestys on looginen ja intuitiivinen. Sivuilla olevien PDF-tiedostojen HTML/DOM-­lähdekoodia tarkastetaan loogisuuden osalta.

Sisällön ymmärtäminen ja hallitseminen ei riipu yksinomaan komponenttien aistinvaraisista ominaispiirteistä kuten muoto, koko, visuaalinen sijainti, suunta tai ääni.

Opinkirjo.fi -sivustoa voi selata mobiililaitteilla pitämällä laitetta vaaka- tai pystyasennossa. Verkkosivusto mukautuu eri asentoihin niin, että käyttäjää ei pakoteta kääntämään laitettaan tiettyyn suuntaan lukeakseen sisältöä.

1.4 Erottuva

Väriä ei käytetä ainoana visuaalisena keinona välittämään informaatiota, esittämään toimintoa, pyytämään vastausta tai korostamaan visuaalista elementtiä.

Opinkirjon verkkosivu on luettava ja sitä voidaan käyttää ilman ongelmia, kun tekstin kokoa kasvatetaan 200%.

Opinkirjo.fi -sivusto välttää kahteen suuntaan vierittämistä. Verkkosivua pystyy selaamaan 320 pikseliä leveällä näytöllä niin, että sisältöä ei tarvitse vierittää sivuttaissuuntaisesti. Kriteeri hyödyttää mobiililaitteen käyttäjiä tai henkilöitä, jotka suurentavat verkkosivun näkymää selaimen asetuksista. Sivun toiminnallisuus näkyy samana kuvasuhteesta tai suurentamisesta huolimatta (AA-taso)

Valikkopalkki ja muut painikkeet, erottuvat taustastaan riittävän hyvin niin, että niiden sisältö ja rajat ovat helposti havaittavissa. Myös graafisissa objekteissa kuten kuvakkeissa pyritään riittävään kontrastiin. (AA-taso)

2. HALLITTAVA

2.1 Hallittavissa näppäimistöllä

Kaikki sisällön toiminnallisuus on hallittavissa näppäimistörajapinnan välityksellä ilman vaatimusta yksittäisten näppäinpainallusten erityisestä ajoittamisesta.

Sivun kaikki toiminnot ovat käytettävissä näppäimistön kautta. Näppäimistöllä voidaan siirtyä johonkin sivun elementtiin, siitä on mahdollista näppäimistön avulla myös pois.

Sivustolla ei ole näppäinoikoteitä.

2.2 Tarpeeksi aikaa

Sivuston sisällöillä ei ole määritelty aikarajoituksia, joten käyttäjät voivat saattaa tehtävät valmiiksi ilman odottamattomia aikarajasta johtuvia muutoksia sisällössä tai kontekstissa.

Sivusto ei sisällä automaattisesti päivittyvää, vierivää, liikkuvaa tai vilkkuvaa sisältöä.

2.3 Sairauskohtaukset

Mikään sivun oleva sisältö ei välky tiheämmin kuin 3 kertaa sekunnissa.

2.4 Navigoitava

Verkkosivulla on otsikot, jotka kuvailevat aiheen tai merkityksen. Opinkirjo pyrkii mahdollisimman selkeästi esittämään asiaa kuvailevia otsikoita. Yhtä otsikkoa käytetään vain yhdessä paikassa. Hakutoiminto on näkyvillä koko ajan sivuilla.

Verkkosivun navigoitavien elementtien (linkit, lomake-­elementit yms.) navigointijärjestys on looginen ja intuitiivinen.

Jokaisen linkin tarkoitus selvitetään yksin linkkitekstistä tai linkkitekstistä ja sen kontekstista yhdessä. Linkeissä on ilmaistu lyhyesti linkin sisältö tai sen sisältö tulee esiin jo aiemmin asiaa koskevassa tekstissä.

2.5. Syötetavat

Käyttöliittymäkomponenteilla on olemassa ohjelmallisesti selvitettävä nimi (”accessible name”) ja visuaalisesti näkyvillä oleva nimi.

Jos verkkosivulla on käytetty liikkeeseen perustuvia eleitä, ne voi kytkeä pois, ja toimintoja voi käyttää myös käyttöliittymäkomponenttien kautta.

3. YMMÄRRETTÄVÄ

3.1 Luettava

Verkkosivun kieli määritetty HTML-tagissa.

 3.2 Ennakoitava

Kun mikä tahansa komponentti vastaanottaa fokuksen, se ei aiheuta kontekstin muutosta.

Minkään käyttöliittymäkomponentin asetuksen muuttaminen ei automaattisesti aiheuta kontekstin muutosta, ellei käyttäjää ole ohjeistettu tällaisesta toiminnosta ennen komponentin käyttöä.

3.3 Syötteen avustaminen

VERKKOKAUPPA

Jos lomakkeella havaitaan syötevirhe, sen paikka osoitetaan ja virheen kuvaus esitetään tekstimuotoisena. Tämä toteutuu osittain. Vastuu saavutettavuudesta on lisäosan tekijällä, emmekä pysty siihen vaikuttamaan.

4. LUJATEKOINEN

4.1 Yhteensopiva

Kun sisältö on toteutettu merkkauskieliä käyttämällä, elementeillä on täydelliset alku- ja lopputagit, elementit on järjestetty sisäkkäin määritystensä mukaan, samaa attribuuttia ei ole annettu elementeille moneen kertaan ja kaikki ID-tyyppiset tunnisteet ovat yksilöllisiä paitsi tilanteissa, joissa määritykset sallivat tämänkaltaiset ominaisuudet.

PUUTTEITA

  • Sivuilla olevien PDF-tiedostojen saavutettavuutta parannetaan mahdollisuuksien mukaan. Kaikki sivustolla olevat PDF-tiedostot eivät ole täysin saavutettavia. Koodatun pdf-tiedoston rakenteet eivät ole välttämättä merkattu tunnisteilla. Kaikista dokumenteista ei löydy kirjanmerkkejä. Kaikkien dokumenttien ominaisuuksissa ei ole määritelty dokumentin otsikkoa. Kaikkien dokumenttien kuvia ei ole pystytty merkkaamaan kuviksi.
  • Kaikelle synkronoidussa mediassa olevalle tallennetulle videosisällölle ei ole tarjolla ääniselitettä.
  • Tekstivastineet aikasidonnaiselle medialle puuttuvat, eikä näin ollen tarjoa tietoa visuaalisesta informaatiosta. Näin ollen aikasidonnaisen vuorovaikutukset tulos voi jäädä vajavaiseksi jossain tapauksissa.
  • Verkkokaupoissa virheiden osoitus- ja kuvausvaatimukset toteutuvat vain osittain.

Puutteiden syynä kohtuuton rasite.

Pyrimme parhaamme mukaan parantamaan sivujemme saavutettavuutta. Otamme mielellämme vastaan tietoa parannustarpeista sivustolla. Anna saavutettavuuspalautetta sähköpostitse osoitteeseen opinkirjo@opinkirjo.fi.

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan 14 päivän kuluessa, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000

Teemme jatkuvasti työtä tämän sivuston saavutettavuuden parantamiseksi.

Tämä saavutettavuusseloste on julkaistu 6.3.2020.

Verkkokaupat


Hymy-verkkokauppa

Täältä voit tilata Hymy-veistoksia ja kunniakirjoja kouluihin ja muihin oppilaitoksiin Hyvän toveruuden kilvan palkinnoiksi.

Siirry Hymy-verkkokauppaan

Opinkirjon verkkokauppa

Täältä voit tilata maksuttomia materiaaleja opetuksen ja kasvatuksen tueksi. Kaupasta löydät myös Hymy-tuotteita työyhteisön hymylle tai lahjaksi merkkipäivänä.

Siirry Opinkirjon verkkokauppaan