Siirry sisältöön

Osaamiskeskus Nuoska – Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa.

Osana Nuoskaa Opinkirjo kehittää kasvatuskumppanuutta opettaja-ohjaaja työparien muodossa.

Osaamiskeskus Nuoska kehittää alueellisesti ja valtakunnallisesti sovellettavia nuorisotyön toimintamalleja kouluihin ja oppilaitoksiin.

 

NUOSKAN TOTEUTTAJAT

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia koordinoi Nuoskan toimintaa, ja kehittää malleja toisen asteen oppilaitoksiin. Osatoteuttajia on valtakunnallisesti yhdeksän.

 • Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry
  Monialaiseen yhteistyöhön liittyvien tomintamallien kehittäminen ja menetelmäkoulutus
 • Folkhälsan förbund rf
  Ruotsinkielisen toiminnan verkoston ja tiedonvälityksen ylläpitäminen
 • Förening Luckan rf
  Ruotsinkielisissä toimintaympäristöissä tapahtuvan yhteistyön vahvistaminen ja kiusaamisen ehkäisyn toimintamallien kehittäminen
 • Mieli Suomen Mielenterveys ry
  Konkreettisten välineiden ja koulutusten tarjoaminen mielenterveystaitojen vahvistamiseen
 • Nuorisotutkimusseura
  Vaikuttavuuden arviointi, indikaattorien- ja laatukriteerien luominen
 • Kehittämiskeskus Opinkirjo
  Hyvinvointia ja viihtyvyyttä parantavien menetelmien ja toimintamallien kehittäminen ja levittäminen
 • Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
  Opetussuunnitelmaan nojaavan nuorisotyön kartoittaminen ja kehittäminen sekä verkostojen ja lähiyhteisön välisen yhteistyön kehittäminen
 • Vantaan kaupunki
  Koulutusten, tapahtumien ja vertaistapaamisten toteuttaminen sekä ammattilaisten vuoropuhelun toimivuuden kehittäminen
 • Åbo Akademi
  Tutkimuksiin ja selvitystyöhön osallistuminen ruotsinkielisten toimijoiden näkökulmasta

Opinkirjo osatoteuttajana

Opinkirjo kehittää kouluihin kasvatuskumppanuusmallia, eli Kasku-toimintaa. Syyslukukaudella 2020 pilotoidaan opettaja-ohjaaja työparina toimimista kolmella yläkoululla Espoossa. Työpari suunnittelee, toteuttaa ja reflektoi kolme ryhmän yhteistä tuntia. Tavoite on luoda edellytykset vuoropuhelulle luokassa, parantaa ilmapiiriä ja tarjota opettajalle työkaluja ja toimintatapoja työotteen kehittämiseen. Tunnit ovat keskustelevia ja oppilaslähtöisiä ja ne toteutetaan esimerkiksi luokanvalvojan tunneilla.

Nuorisoalan osaamiskeskukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt nuorisoalan osaamista ja asiantuntijuutta valtakunnallisesti kehittävät osaamiskeskukset 2020-2023. Osaamiskeskusten tehtävänä on kehittää ja edistää nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua. Osaamiskeskusten toiminnan painopisteistä on sovittu valtioneuvoston hyväksymässä valtakunnallisessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa. Kehittämisen painopisteitä ovat nuorisotyö kunnassa, nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus, osallisuus ja vaikuttaminen, kohdennettu nuorisotyö, digitaalinen nuorisotyö sekä nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa.

 

Yhteystieto

Heikki Korhonen  Projektikoordinaattori 0504777352 etunimi.sukunimi@opinkirjo.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa

Verkkokaupat


Hymy-verkkokauppa

Täältä voit tilata Hymy-veistoksia ja kunniakirjoja kouluihin ja muihin oppilaitoksiin Hyvän toveruuden kilvan palkinnoiksi.

Siirry Hymy-verkkokauppaan

Opinkirjon verkkokauppa

Täältä voit tilata maksuttomia materiaaleja opetuksen ja kasvatuksen tueksi. Kaupasta löydät myös Hymy-tuotteita työyhteisön hymylle tai lahjaksi merkkipäivänä.

Siirry Opinkirjon verkkokauppaan