Siirry sisältöön

Osaamiskeskus Nuoska – Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa.

Osana Nuoskaa Opinkirjo kehitti kasvatuskumppanuutta opettaja-ohjaaja työparien muodossa.

 

Nuoskan toiminta on päättynyt 31.3.2024.

Osaamiskeskus Nuoska kehitti alueellisesti ja valtakunnallisesti sovellettavia nuorisotyön toimintamalleja kouluihin ja oppilaitoksiin.

 

NUOSKAN TOTEUTTAJAT

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia koordinoi Nuoskan toimintaa, ja kehitti malleja toisen asteen oppilaitoksiin. Osatoteuttajia oli valtakunnallisesti yhdeksän.

 • Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry
  Monialaiseen yhteistyöhön liittyvien tomintamallien kehittäminen ja menetelmäkoulutus
 • Folkhälsan förbund rf
  Ruotsinkielisen toiminnan verkoston ja tiedonvälityksen ylläpitäminen
 • Förening Luckan rf
  Ruotsinkielisissä toimintaympäristöissä tapahtuvan yhteistyön vahvistaminen ja kiusaamisen ehkäisyn toimintamallien kehittäminen
 • Mieli Suomen Mielenterveys ry
  Konkreettisten välineiden ja koulutusten tarjoaminen mielenterveystaitojen vahvistamiseen
 • Nuorisotutkimusseura
  Vaikuttavuuden arviointi, indikaattorien- ja laatukriteerien luominen
 • Kehittämiskeskus Opinkirjo
  Hyvinvointia ja viihtyvyyttä parantavien menetelmien ja toimintamallien kehittäminen ja levittäminen
 • Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
  Opetussuunnitelmaan nojaavan nuorisotyön kartoittaminen ja kehittäminen sekä verkostojen ja lähiyhteisön välisen yhteistyön kehittäminen
 • Vantaan kaupunki
  Koulutusten, tapahtumien ja vertaistapaamisten toteuttaminen sekä ammattilaisten vuoropuhelun toimivuuden kehittäminen
 • Åbo Akademi
  Tutkimuksiin ja selvitystyöhön osallistuminen ruotsinkielisten toimijoiden näkökulmasta

Opinkirjo osatoteuttajana

Opinkirjo kehitti kouluihin kasvatuskumppanuusmallia, eli Kasku-toimintaa. Toimintaa pilotoitiin site, että  opettaja-ohjaaja työpari  suunnitteli, toteutti ja reflektoi kolme ryhmän yhteistä tuntia. Tavoite oli luoda edellytykset vuoropuhelulle luokassa, parantaa ilmapiiriä ja tarjota opettajalle työkaluja ja toimintatapoja työotteen kehittämiseen. Kasku-tunnit ovat keskustelevia ja oppilaslähtöisiä ja ne toteutetaan esimerkiksi luokanvalvojan tunneilla.

Nuorisoalan osaamiskeskukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt nuorisoalan osaamista ja asiantuntijuutta valtakunnallisesti kehittävät osaamiskeskukset 2020-2023. Osaamiskeskusten tehtävänä on kehittää ja edistää nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua. Osaamiskeskusten toiminnan painopisteistä on sovittu valtioneuvoston hyväksymässä valtakunnallisessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa. Kehittämisen painopisteitä ovat nuorisotyö kunnassa, nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus, osallisuus ja vaikuttaminen, kohdennettu nuorisotyö, digitaalinen nuorisotyö sekä nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Verkkokaupat


Hymy-verkkokauppa

Täältä voit tilata Hymy-veistoksia ja kunniakirjoja kouluihin ja muihin oppilaitoksiin Hyvän toveruuden kilvan palkinnoiksi.

Siirry Hymy-verkkokauppaan

Opinkirjon verkkokauppa

Täältä voit tilata maksuttomia materiaaleja opetuksen ja kasvatuksen tueksi. Kaupasta löydät myös Hymy-tuotteita työyhteisön hymylle tai lahjaksi merkkipäivänä.

Siirry Opinkirjon verkkokauppaan