Siirry sisältöön

Osallisuuden osaamiskeskus

Opinkirjo muodosti yhdessä Nuorten Akatemian, Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton, Koordinaatin ja Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen kanssa opetus- ja kulttuuriministeriön vuosille 20202023 asettaman nuorisoalan osaamiskeskuksen. Toiminta päättyi 31.3.2024.

Osallisuuden osaamiskeskus

Opinkirjo muodosti yhdessä Nuorten Akatemian, Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton, Koordinaatin ja Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen kanssa opetus- ja kulttuuriministeriön vuosille 20202023 asettaman nuorisoalan osaamiskeskuksen.

Osallisuuden osaamiskeskuksen tehtävänä on ollut auttaa viranhaltijoita, päättäjiä, johtajia ja nuorten parissa toimivia aikuisia vahvistamaan nuorten osallisuutta omassa työssään ja ottamaan nuoret mukaan yhteiskunnalliseen kehittämiseen ja päätöksentekoon.

Osallisuuden osaamiskeskus

  •  edisti nuorten yhteiskunnallista osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia.
  •  teki tunnetuksi digitaalisia välineitä nuorten vaikuttamisen väylinä sekä vahvistaa nuorten osallistumista ja   vaikuttamista digitaalisissa ympäristöissä.
  •  kehitti viranhaltijoiden nuorten osallisuuteen liittyviä valmiuksia välineenä nuoretjaosallisuus.fi-palvelu.

Osaamiskauden aikana 2020-2023

  • Tavoitettu n. 6000 aikuista toiminnassa, 94 % tilaisuuksien osallistujista osaaminen on parantunut, 96 % on kokenut sisällön hyödylliseksi ja 91 % osallistujista on aikonut hyödyntää menetelmiä omassa työssään.
  • Tavoitettu toiminnassa n. 3500 nuorta. 75 % nuorista osallistujista voisi osallistua tapahtumiin uudelleen, 77 % on kokenut tilaisuudet hyödyllisiksi ja 84 % koki tulleensa kuulluksi ja olonsa turvalliseksi.
  • Vähemmistöihin kuuluvien ja haavoittuvassa asemassa olevien nuorten osallisuutta on vahvistettu yhteistyössä järjestöjen ja toimijoiden kanssa.

Osaamiskeskus on ollut mukana Digiraadin kehittämisessä ja pilotoinnissa vuodesta 2021 lähtien. Toteutettu raateja viranomaisten kanssa yhteistyössä sekä järjestetty Digiraadin esittelytilaisuuksia ja tuettu eri organisaatioita ottamaan Digiraati käyttöön.

Tukea ja materiaaleja laadukkaan osallisuuden kehittämiseen löytyy edelleen

Opinkirjo vastaa nuoretjaosallisuus.fi-sivustosta sekä osallisuuden laadun edistämisestä. Opinkirjosta voit pyytää myös tukea ja koulutuksia nuorten osallisuudesta viranhaltijoille ja muille kuntien työntekijöille. 

 nuoretjaosallisuus.fi-sivustolta löytyy muun muassa konkreettisia työkaluja osallisuuden edistämiseen, herätteleviä puheenvuoroja osallisuudesta sekä Osallisuuden resepti -verkkokoulutuskokonaisuus. Esimerkit muista kunnista ja erilaisista toimintamalleista sekä monipuoliset näkökulmat osallisuuskysymyksiin auttavat viemään nuorten osallisuutta eteenpäin myös omasta roolista käsin.

Yhteistyössä nuorten, järjestöjen ja kuntien kanssa on laadittu nuorten osallisuuden laatukriteerit, joita voit käyttää avuksi onnistuneen osallisuuden rakentamiseen. 

Laatukriteerit ovat tärkeä osa osallisuustyön arviointia.

Laatukriteereihin pohjautuva itsearviointityökalu Noste on tehty kuntien viranhaltijoiden ja muiden työntekijöiden työn tueksi. Laatukriteerit ovat tärkeä osa osallisuustyön arviointia ja niiden käyttöä pyritään laajentamaan ja vakiinnuttamaan. Tuemme ja koulutamme osallisuuden laadun kehittämisessä ja itsearviointityökalun käytössä sekä tarjoamme käytännön tukea osallisuustyöhön.

Nuorisoalan osaamiskeskukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö  nimesi nuorisoalan osaamista ja asiantuntijuutta valtakunnallisesti kehittävät osaamiskeskukset 2020-2023. Osaamiskeskusten tehtävänä on kehittää ja edistää nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua.

Osaamiskeskuksen toimintaa rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Osaamiskeskusten toiminnan painopisteistä on sovittu valtioneuvoston hyväksymässä valtakunnallisessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa. Kehittämisen painopisteitä olivat nuorisotyö kunnassa, nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus, osallisuus ja vaikuttaminen, kohdennettu nuorisotyö, digitaalinen nuorisotyö sekä nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Verkkokaupat


Hymy-verkkokauppa

Täältä voit tilata Hymy-veistoksia ja kunniakirjoja kouluihin ja muihin oppilaitoksiin Hyvän toveruuden kilvan palkinnoiksi.

Siirry Hymy-verkkokauppaan

Opinkirjon verkkokauppa

Täältä voit tilata maksuttomia materiaaleja opetuksen ja kasvatuksen tueksi. Kaupasta löydät myös Hymy-tuotteita työyhteisön hymylle tai lahjaksi merkkipäivänä.

Siirry Opinkirjon verkkokauppaan