Siirry sisältöön

Osallisuuden osaamiskeskus

Opinkirjo muodostaa yhdessä Nuorten Akatemian, Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton ja Koordinaatin kanssa  opetus- ja kulttuuriministeriön vuosille 20202023 asettaman nuorisoalan osaamiskeskuksen.

Osallisuuden osaamiskeskus

Yhdessä edistämme ja kehitämme nuorten yhteiskunnallista osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksiaAmmatillinen unelmamme on toimintakulttuurin muutos kohti nuorten osallisuutta tukevaa kehittämistä ja päätöksentekoa eri toimialoilla. Siksi koulutamme ja valmennamme johtavia viranhaltijoita ja nuorten kanssa toimivia aikuisia nuorten kohtaamisesta, yhdessä kehittämisestä ja toimijuuden vahvistamisesta. Uudistamme ja teemme tunnetuksi myös digitaalisia välineitä nuorten vaikuttamisen kanavina ja jatkamme nuorten osallisuuden laatukriteereiden kehittämistä. Huomioimme toiminnassamme erilaiset ja -ikäiset nuoret, myös muita heikommassa asemassa olevat. 

Nuorten osallisuuden laatukriteerit

Opinkirjo vastaa nuorten osallisuuden laatukriteerityöstä. Nuorten osallisuuden laatukriteerien tavoitteena auttaa arvioimaan ja kehittämään nuorten osallisuutta kunnissa. Laatukriteerit ja niihin liittyvä itsearviointityökalu ovat syntyneet yhteistyössä nuorten, kuntien ja järjestöjen kanssa. Laatukriteerit ja itsearviointyökalun löydät osoitteesta nuoretjaosallisuus.fi. Lisäksi sivustolla on mahdollista vertailla, miten eri kunnissa ja toimialoilla itsearviointiin on vastattu ja tutustua materiaalivinkkeihin.

Laatukriteerit ovat tärkeä osa osallisuustyön arviointia.

Laatukriteerien käyttö pyritään vakiinnuttamaan kunnalliseen päätöksentekoon sekä laajentamaan koko julkishallintoon kehittämällä työkalua ja sisältöjä edelleen yhdessä osallisuustyön osaajien, julkishallinnon asiantuntijoiden ja nuorten kanssa. 

Osallisuusymmärrystä lisää

Nuorten Akatemia järjestää ministeriöiden viranhaltijoille, maakuntaliitoille ja kuntajohdolle osallisuuden kehittämisprosesseja, aikuisten ja nuorten alueellisia yhteiskehittämistyöpajoja sekä osallisuuskoulutuksia nuorten parissa toimiville aikuisille. Näissä luodaan yhteistä ymmärrystä pitkäjänteisen osallisuustyön pohjaksi sekä konkreettisia suunnitelmia osallisuuden edistämiseksi arjessa, strategiassa, kehittämisessäpäätöksenteossa ja lainvalmistelussa. Työpajat toteutetaan aina yhdessä nuorten kanssa ja niitä voi räätälöidä tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. 

Nuorten 1000 ratkaisua 

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto tarjoaa myös nuorille mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa omaan lähiympäristöönsä kokoamalla nuorten ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin sekä viemällä ne päättäjille. Nuorille järjestetään yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa työpajoja, joissa he pääsevät miettimään, mihin yhteiskunnallisiin ja alueellisiin asioihin he haluavat vaikuttaa sekä ideoimaan näihin ratkaisuehdotuksia. Työpajojen tuloksia ja havaintoja kootaan, analysoidaan ja julkaistaan eri kanavissa ja eri kohderyhmille

Digitaaliset välineet nuorten vaikuttamisen väylinä 

Koordinaatti kehittää ja tarjoaa digitaalisen osallistumisen ja vaikuttamisen välineen nuorten ja organisaatioiden käyttöön. Tavoitteena on tavoittaa laaja käyttäjäjoukko paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Nuortenideat.fi-palvelua voidaan helposti käyttää myös kouluissa sekä nuorisopalveluissa yhteisen ideoinnin, kehittämisen, vaikuttamisen ja demokratiakasvatuksen välineenä.

Jakoon hyviä käytänteitä

Osallisuuden osaamiskeskus on viime kaudella kerännyt hyviä käytänteitä nuorten osallisuuteen saadakseen parhaat vinkit jakoon.

Tietoa, materiaaleja, laatukriteerit ja työkaluja: nuoretjaosallisuus.fi

Osallisuuden osaamiskeskuksen julkaisu Nuorten osallisuudesta elinvoimaa – Vinkkejä ja kokemuksia osallisuuden edistämiseen kunnissa avaa kaksivuotisessa toiminnassa esille nousseita hyväksi havaittuja keinoja saada nuorten ääni kuuluviin kuntien kehittämisessä ja päätöksenteossa. Julkaisu sisältää kokemuspohjaista aineistoa hyvistä käytänteistä ja kuntakohtaisia esimerkkejä, nuorten ajatuksia osallisuudesta sekä konkreettisia neuvoja siihen, miten jokainen kunnan viranhaltija, työntekijä sekä luottamushenkilö voivat edistää nuorten osallisuutta omassa työssään. Voit ladata julkaisun tästä (pdf) tai vierailemalla osoitteessa nuoretjaosallisuus.fi. Oppaan painettua versiota on mahdollista tilata myös Nuorten Akatemiasta. Laatukriteerijulisteen voi ladata tästä.

Osallisuuden osaamiskeskuksen logo

Nuorisoalan osaamiskeskukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt nuorisoalan osaamista ja asiantuntijuutta valtakunnallisesti kehittävät osaamiskeskukset 2020-2023. Osaamiskeskusten tehtävänä on kehittää ja edistää nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua. Osaamiskeskusten toiminnan painopisteistä on sovittu valtioneuvoston hyväksymässä valtakunnallisessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa. Kehittämisen painopisteitä ovat nuorisotyö kunnassa, nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus, osallisuus ja vaikuttaminen, kohdennettu nuorisotyö, digitaalinen nuorisotyö sekä nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa.

Osaamiskeskuksen toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Yhteystieto

Julia Petäjä  Projektikoordinaattori / Asiantuntija, FM 0505321102 etunimi.sukunimi@opinkirjo.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa

Verkkokaupat


Hymy-verkkokauppa

Täältä voit tilata Hymy-veistoksia ja kunniakirjoja kouluihin ja muihin oppilaitoksiin Hyvän toveruuden kilvan palkinnoiksi.

Siirry Hymy-verkkokauppaan

Opinkirjon verkkokauppa

Täältä voit tilata maksuttomia materiaaleja opetuksen ja kasvatuksen tueksi. Kaupasta löydät myös Hymy-tuotteita työyhteisön hymylle tai lahjaksi merkkipäivänä.

Siirry Opinkirjon verkkokauppaan