Gå till innehållet

Solskensstatyn sprider gott humör

Målet med Hymy-verksamheten är att stärka barn och ungdomars sociala kompetenser, skapa en god atmosfär och förebygga mobbning. Tanken är att ni i skolan kan lyfta fram Hymy-värdena redan i början av skolåret eller terminen och återkomma till dem ända fram till omröstningen om Solskensstatyn.

Hymy-värdena

Solskensstatyn Hymy kan ges till en elev som

  •  är pålitlig och rättvis
  •  samarbetar bra med alla
  •  följer regler
  •  är vänlig mot alla
  •  aldrig mobbar
  •  främjar gemenskapen i skolan ovh i sin egen grupp
  •  tar hänsyn till andra och ger arbetsro.

Solskensstatyerna är en del av Hymy-verksamheten

Solskensstatyerna uppmuntrar barn och unga att öva sina sociala färdigheter och skapa en god gemenskap i gruppen.

Solskensstatyn ges till en elev som väljs genom omröstning

Eleverna röstar på en klasskamrat som de tycker att på bästa sätt har handlat enligt solskensvärdena.  Klassen kan dessutom utarbeta egna mål som beaktas i röstningen.

Hymy-verksamheten tar sig olika uttryck

Hymy-verksamheten kan vara en tradition som eleverna väntar på. Genomförandet kan utvecklas i samarbete med eleverna, vilket ökar delaktigheten. Solskensvärdena kan dessutom tas upp i många olika sammanhang. Vissa skolor kanske håller på att införa verksamheten och då rekommenderar vi att hela skolan deltar i planeringen av Hymy-verksamheten.

Verksamheten kan genomföras på olika sätt i olika skolor.

I vissa skolor utdelas statyn i varje årskurs, medan andra gör det bara inom vissa årskurser. Vissa klasser väljer en elev och andra två som får Solskensstatyn.   

Röstningen ordnas vanligtvis på vårterminen.

Statyn uppmuntrar till goda gärningar för allas bästa

Att rösta om vem som får Solskensstatyn är något unikt, eftersom eleverna själva är aktörer i valet. Statyn blir ett minne för livet, som uppmuntrar till goda gärningar för allas bästa. Den som får Solskensstatyn kan också få ett diplom.

Det är skolorna som står för statyernas kostnader, inte de som får utmärkelsen. Statyer kan också doneras till skolor av t.ex. föräldraföreningar, lokala Lions-föreningar och byaföreningar eller lokala företag.

Dela i sociala medier

Webbutiker

Hymy-webbutiken

Här kan du beställa Solskenstatyer och diplomer till skolor och andra läroanstalter.

Gå till Hymy-webbutiken

Läroriks webbutik

Här kan du beställa avgiftsfritt material för undervisning och fostran. I butiken hittar du också Hymy-produkter med vilka du kan uppmärksamma någon på din arbetsplats eller som du kan ge i gåva på någons bemärkelsedag.

Gå till Läroriks webbutiken