Gå till innehållet

Solskensstatyn sprider gott humör

Målet med Hymy-verksamheten är att stärka barn och ungdomars sociala kompetenser, skapa en god atmosfär och förebygga mobbning. Tanken är att ni i skolan kan lyfta fram Hymy-värdena redan i början av skolåret eller terminen och återkomma till dem ända fram till omröstningen om Solskensstatyn.

Rösta på den som handlat enligt Hymy-värdena

Hymy-statyn ges till en elev som väljs genom omröstning.  Rösta på en kamrat som du tycker att på bästa sätt har handlat enligt Hymy-värdena.  Ni kan också bestämma egna kriterier i klassen för vem som kan få en staty som pris.

Hymy-värdena sporrar till vänlighet

Solskensstatyn Hymy kan ges till en elev som

  •    är pålitlig och rättvis.
  •    samarbetar bra med alla.
  •    följer regler.
  •    är vänlig mot alla.
  •    aldrig mobbar.
  •    främjar gemenskapen i skolan ovh i sin egen grupp.
  •    tar hänsyn till andra och ger arbetsro.

Hymy-verksamheten tar sig olika uttryck

Skolorna och klasserna kan själva bestämma om de vill använda Hymy-värdena för att öva sociala kompetenser och belöna för gott uppförande.  Hymy-verksamheten tar sig därför olika uttryck i olika skolor. I vissa skolor har varje klass sin egen omröstning, medan andra gör det bara inom vissa årskurser. Vissa klasser väljer en elev och andra två som får Solskensstatyn. Omröstningen ordnas oftast under vårterminen.

Statyn uppmuntrar till goda gärningar för allas bästa

Solskensstatyn är unik på det sättet att det är klasskamraterna som väljer vem som ska få statyn, till skillnad från stipendier och andra utmärkelser. Den som får en staty får ett minne för livet, och det sporrar till att göra goda gärningar också  fortsättningen. Det är skolorna som står för statyernas kostnader, inte de som får utmärkelsen. Statyer kan också doneras till skolor av t.ex. föräldraföreningar, lokala Lions-föreningar och byaföreningar.

Dela i sociala medier

Webbutiker

Hymy-webbutiken

Här kan du beställa Solskenstatyer och diplomer till skolor och andra läroanstalter.

Gå till Hymy-webbutiken

Läroriks webbutik

Här kan du beställa avgiftsfritt material för undervisning och fostran. I butiken hittar du också Hymy-produkter med vilka du kan uppmärksamma någon på din arbetsplats eller som du kan ge i gåva på någons bemärkelsedag.

Gå till Läroriks webbutiken