Gå till innehållet

Solskensstatyn sprider gott humör

Solskensstatyn Hymy har delats ut i finländska skolor sedan 1954. Syftet är att lyfta fram och visa uppskattning för barn och unga som är vänliga och gör goda gärningar. En människa som gör gott mot andra ger uttryck för Hymy-statyns värden.

Rösta på den som handlat enligt Hymy-värdena

 

Hymy-statyn ges till en person som väljs genom omröstning. Rösta på en person som du tycker att på bästa sätt har handlat enligt Hymy-värdena. Valet är hemligt och röstningen sker med slutna röstingssedlar eller på något annat tillförlitligt sätt.

Hymy-värden

Solskensstatyn Hymy kan ges till en elev som

  •    är pålitlig ovh rättvis.
  •    samarbetar bra med alla.
  •    följer regler.
  •    är vänlig mot alla.
  •    aldrig mobbar.
  •    främjar gemenskapen i skolan ovh i sin egen grupp.
  •    tar hänsyn till andra och ger arbetsro.

 

Kontaktuppgift

Iiris Kotaja  Byråassistent 0504009914 fornamn.efternamn@opinkirjo.fi

Dela i sociala medier