Gå till innehållet

Stöd till lärande och välbefinnande

Vi erbjuder praktiska och funktionella tjänster som stöder gemenskapen och hjälper till att bygga upp gemenskaper och deras välfärd. Vår grund är forskning, vår mission praktiska lösningar.

 • PopUp-skolan

  Hur skulle det vara om elever, lärare, föräldrar eller invånarna i skolans näromgivning kunde undervisa varandra i sådant de är bra på? Bekanta dig med PopUp-skolan och verktyget popupkoulu.fi!

  PopUp-skolan
 • Yritys Hyvä

  Yritys Hyvä är en tävling för barn och ungdomar med syftet att inspirera dem att vara företagsamma. I tävlingen får man kasta fram vilda idéer och använda sin fantasi!

  Yritys Hyvä
 • Ungdomsparlamentet

  Ungdomsparlamentet är avsett för alla elever i årskurserna 7–9. Verksamheten bedrivs huvudsakligen av en skolklubb, studentkår eller annan vuxenledd grupp.

  Ungdomsparlamentet
 • Arbetsparsmodellen Kasku i yrkesutbildningen

  Målet är att öka växelverkan och möten under utbildningen, samt känslan av tillhörighet och yrkesmässig utveckling. Den ansvariga läraren och ungdomsarbetaren använder sig av metoder från ungdomsarbetet då de tillsammans som ett arbetspar drar Kasku-timmarna.

  Arbetsparsmodellen Kasku i yrkesutbildningen

Webbutiker

Hymy-webbutiken

Här kan du beställa Solskenstatyer och diplomer till skolor och andra läroanstalter.

Gå till Hymy-webbutiken

Läroriks webbutik

Här kan du beställa avgiftsfritt material för undervisning och fostran. I butiken hittar du också Hymy-produkter med vilka du kan uppmärksamma någon på din arbetsplats eller som du kan ge i gåva på någons bemärkelsedag.

Gå till Läroriks webbutiken