Gå till innehållet

Stöd till lärande och välbefinnande

Utvecklingscentralen Lärorik stödjer välbefinnande och lärande hos barn och ungdomar i pedagogiska inlärningsmiljöer. Vi producerar praktiska lösningar baserade på forskningsdata för lärare och handledare.

 • PopUp-skolan

  Hur skulle det vara om elever, lärare, föräldrar eller invånarna i skolans näromgivning kunde undervisa varandra i sådant de är bra på? Bekanta dig med PopUp-skolan!

 • Tutki-Kokeile-Kehitä

  Tutki-Kokeile-Kehitä (TuKoKe) eller Forska-Experimentera-Utveckla är en tävling i vetenskap och teknik för barn och ungdomar som är under 21 år. Läs mera om hur du kan delta!

 • Yritys Hyvä

  Yritys Hyvä är en tävling för barn och ungdomar med syftet att inspirera dem att vara företagsamma. I tävlingen får man kasta fram vilda idéer och använda sin fantasi!

 • Ungdomsparlamentet

  Ungdomsparlamentet är avsett för alla elever i årskurserna 7–9. Verksamheten bedrivs huvudsakligen av en skolklubb, studentkår eller annan vuxenledd grupp.

 • Aktiv elevkår

  Enligt lag ska det finnas en elevkår i alla grundskolor. Elevkåren ska ha reella påverkningsmöjligheter, och skolan ska se till att det finns möjlighet för en aktiv verksamhet.