Gå till innehållet

Stöd till lärande och välbefinnande

Vi erbjuder praktiska och funktionella tjänster som stöder gemenskapen och hjälper till att bygga upp gemenskaper och deras välfärd. Vår grund är forskning, vår mission praktiska lösningar.

 • Klimatskola

  Kom med på Klimatskolan! Lärorik sammankallar olika aktörer för att förverkliga projektet Klimatskola för grundläggande utbildning. Syftet med Klimatskolan är att främja kännedom om klimatfrågan och stödja informationssökning.

  Klimatskola
 • PopUp-skolan

  Hur skulle det vara om elever, lärare, föräldrar eller invånarna i skolans näromgivning kunde undervisa varandra i sådant de är bra på? Bekanta dig med PopUp-skolan!

  PopUp-skolan
 • Tutki-Kokeile-Kehitä

  Tutki-Kokeile-Kehitä (TuKoKe) eller Forska-Experimentera-Utveckla är en tävling i vetenskap och teknik för barn och ungdomar som är under 21 år. Läs mera om hur du kan delta!

  Tutki-Kokeile-Kehitä
 • Yritys Hyvä

  Yritys Hyvä är en tävling för barn och ungdomar med syftet att inspirera dem att vara företagsamma. I tävlingen får man kasta fram vilda idéer och använda sin fantasi!

  Yritys Hyvä
 • Ungdomsparlamentet

  Ungdomsparlamentet är avsett för alla elever i årskurserna 7–9. Verksamheten bedrivs huvudsakligen av en skolklubb, studentkår eller annan vuxenledd grupp.

  Ungdomsparlamentet
 • Aktiv elevkår

  Enligt lag ska det finnas en elevkår i alla grundskolor. Elevkåren ska ha reella påverkningsmöjligheter, och skolan ska se till att det finns möjlighet för en aktiv verksamhet.

  Aktiv elevkår

Webbutiker

Hymy-webbutiken

Här kan du beställa Solskenstatyer och diplomer till skolor och andra läroanstalter.

Gå till Hymy-webbutiken

Läroriks webbutik

Här kan du beställa avgiftsfritt material för undervisning och fostran. I butiken hittar du också Hymy-produkter med vilka du kan uppmärksamma någon på din arbetsplats eller som du kan ge i gåva på någons bemärkelsedag.

Gå till Läroriks webbutiken