Gå till innehållet

Stöd till lärande och välbefinnande

Utvecklingscentralen Lärorik är en serviceorganisation för barn- och ungdomsarbete, vars grundläggande uppgift är att stödja skolor i deras utveckling till inlärningscentra som skapar lärande och välmående hos sina medlemmar. Vi producerar praktiska lösningar baserade på forskningskunskap för lärare och handledare.

 • Verksamhetsprinciper

  Vår utgångspunkt är att stödja välbefinnande och lärande hos barn och ungdomar i pedagogiska inlärningsmiljöer. Läs mera om våra värden, visioner och strategiska val.

  Verksamhetsprinciper
 • Styrelsen

  Läroriks styrelse består av medlemsorganisationernas representanter. Styrelsemedlemmar väljs årligen på föreningsmötet i mars. Möt vår styrelse!

  Styrelsen
 • Medlemsorganisationer

  Lärorik har 11 medlemsorganisationer som är verksamma inom barn och ungdomsarbete och undervisningssektorn. Bekanta dig med våra medlemsorganisationer!

  Medlemsorganisationer
 • Historik

  Vår verksamhet har under årens lopp varit organiserad under sex organisationer med olika namn. Sedan september 2013 heter vi Utvecklingscentralen Lärorik.

  Historik