Gå till innehållet

Beställ Solskensstatyer

Du kan beställa Solskensstatyer här.

Solskensstatyerna kan beställas endast i egenskap av priser för tävlingen Bästa kamraten och kan inte beställas för andra ändamål. Diplom kan beställas endast i samband med statyerna. Diplomen är inte avsedda för att delas ut utan tillhörande staty.

Webbutiker

Hymy-webbutiken

Här kan du beställa Solskenstatyer och diplomer till skolor och andra läroanstalter.

Gå till Hymy-webbutiken

Läroriks webbutik

Här kan du beställa avgiftsfritt material för undervisning och fostran. I butiken hittar du också Hymy-produkter med vilka du kan uppmärksamma någon på din arbetsplats eller som du kan ge i gåva på någons bemärkelsedag.

Gå till Läroriks webbutiken