Gå till innehållet

Beställ Solskensstatyer

Du kan beställa Solskensstatyer här.

Solskensstatyerna kan beställas endast i egenskap av priser för tävlingen Bästa kamraten och kan inte beställas för andra ändamål. Diplom kan beställas endast i samband med statyerna. Diplomen är inte avsedda för att delas ut utan tillhörande staty.