Gå till innehållet

Hymy-varumärkenas och mönsterrättens användarvillkor

Utvecklingscentralen Lärorik är innehavare av följande varumärken och upphovsrätter: Tävlingen Bästa kamraten samt ordmärkena och statyerna Solskenspojken, Solskensflickan och Solskensstatyn.

Varumärkenas och mönsterrättens användarvillkor

Utvecklingscentralen Lärorik är innehavare av varumärken och upphovsrätter gällande tävlingen Bästa kamraten samt Solskenspojken, Solskensflickan och Solskensstatyn (233195, 233196, 233197, 233198 och 274193) samt en mönsterrätt (26414).

Varumärkena och mönsterrätten får användas i allmänbildande skolor i samband med tävlingen Bästa kamraten, där Solskensstatyer utdelas som pris efter att eleverna har röstat fram en person som genom sina handlingar och sitt uppförande följer tävlingens värden.

Värdena i tävlingen Bästa kamraten är vänskap, ärlighet, rättvisa och sunda levnadsvanor.

Varumärkena och mönsterrätten får inte användas:

a) i kommersiellt syfte för vinst

b) på ett sätt som inte motsvarar eller stöter mot värdena i tävlingen Bästa kamraten och/eller

c) utan lov.

Följande typer av verksamhet tolkas som en upphovsrättsförseelse:

a) att låta tillverka kopior av Solskensstatyerna eller

b) att ändra på Solskensstatyernas eller Solskenspojken-teckningens former eller uttryck genom bearbetning eller manipulering.

I alla situationer där du vill använda Utvecklingscentralen Läroriks varumärken, mönsterrätt eller upphovsrätt ska du kontakta oss i god tid och ansöka om rätt att använda dessa. Vi strävar efter att förhandla flexibelt om rätten att använda våra varumärken och vår mönsterrätt. Om någon med avsikt använder vårt varumärke eller vår mönsterrätt utan lov och bryter mot upphovsrätten för vi saken vidare till rätten.

En varumärkesförseelse, mönsterrättsförseelse eller upphovsrättsförseelse kan leda till böter. Summan fastställs från fall till fall, men kompensationen är minst 1000 euro.

Dela i sociala medier

Webbutiker

Hymy-webbutiken

Här kan du beställa Solskenstatyer och diplomer till skolor och andra läroanstalter.

Gå till Hymy-webbutiken

Läroriks webbutik

Här kan du beställa avgiftsfritt material för undervisning och fostran. I butiken hittar du också Hymy-produkter med vilka du kan uppmärksamma någon på din arbetsplats eller som du kan ge i gåva på någons bemärkelsedag.

Gå till Läroriks webbutiken