Gå till innehållet

Omröstning

Eleverna väljer vem som får Solskensstatyn genom omröstning. Omröstningen är en form av demokratifostran och i samband med den kan ni i klassen föra en diskussion om val och röstning. I det här valet får alla vara kandidater och alla har rätt att rösta.

 

 

Före ni röstar kan ni diskutera solskensvärdena exempelvis med hjälp av följande frågor:

 • Hur kan man handla i enlighet med värdena?
 • Ge exempel på situationer där någon elev har handlat i enlighet med värdena.
 • Hurdan är stämningen i klassen när alla handlar i enlighet med värdena?

Hymy värdena

Solskensstatyn Hymy kan ges till en elev som

 •  är pålitlig och rättvis.
 •  samarbetar bra med alla.
 •  följer regler.
 •  är vänlig mot alla.
 •  aldrig mobbar.
 •  främjar gemenskapen i skolan och i sin egen grupp.
 •  tar hänsyn till andra och ger arbetsro.

Ta också upp knepiga frågor. Ni kan t.ex. diskutera följande:

 • Får man rösta på sig själv?
 • Var gör ni om två elever får lika många röster?
 • Hur ordnar ni möjlighet att rösta för elever som är frånvarande på röstningsdagen?
 • Hur meddelas valresultatet?

Efter att ni har diskuterat är det dags att rösta.

 1. Gå igenom reglerna för hur man röstar.
 • Eleverna röstar på den klasskamrat som på bästa sätt har handlat i enlighet med solskensvärdena. Om ni har satt upp egna mål i klassen, är det bra att repetera dem före röstningen.
 • Skriv din kandidats förnamn och efternamn på valsedeln.
 • Slut valsedeln genom att vika den på mitten.
 • Röstningen sker med slutna valsedlar och med beaktande av valhemligheten. Man sluter valsedeln genom att vika den på mitten.
 • Du behöver inte berätta vem du röstade på.
 • Var och en har rätt att rösta i fred.

2. Läraren delar ut valsedlar till eleverna. Eleverna röstar på en eller två klasskamrater.

3. Lägg valsedeln i röstningslådan utan att visa den åt andra.

4. Läraren och elevrådsrepresentanterna räknar rösterna.

5. Resultatet meddelas på överenskommet sätt antingen genast eller till exempel på vårfesten.

Omröstning (pdf)

Dela i sociala medier

Webbutiker

Hymy-webbutiken

Här kan du beställa Solskenstatyer och diplomer till skolor och andra läroanstalter.

Gå till Hymy-webbutiken

Läroriks webbutik

Här kan du beställa avgiftsfritt material för undervisning och fostran. I butiken hittar du också Hymy-produkter med vilka du kan uppmärksamma någon på din arbetsplats eller som du kan ge i gåva på någons bemärkelsedag.

Gå till Läroriks webbutiken