Gå till innehållet

Uppmuntra barn med Solskensstämpeln

Syftet med Solskensstämpeln är att uppmuntra barn och unga att handla i enlighet med Hymy-värdena under hela skolåret. Läraren kan tacka och uppmuntra barnen för att ha lyckats i dagliga sociala situationer.

Stämpeln kan användas som en del av Hymy-verksamheten för att stärka barnens och ungdomarnas sociala kompetenser, skapa en positiv atmosfär och förebygga mobbning.

Du kan beställa en egen Solskensstämpel i vår webbutik.

Webbutiker

Hymy-webbutiken

Här kan du beställa Solskenstatyer och diplomer till skolor och andra läroanstalter.

Gå till Hymy-webbutiken

Läroriks webbutik

Här kan du beställa avgiftsfritt material för undervisning och fostran. I butiken hittar du också Hymy-produkter med vilka du kan uppmärksamma någon på din arbetsplats eller som du kan ge i gåva på någons bemärkelsedag.

Gå till Läroriks webbutiken