Gå till innehållet

Solkensstatyns historia

Solskensstatyerna has delats ut i finländska skolor sedan 1954.

Tävlingen Bästa kamraten och Hymy-produkterna som är kopplade med tävlingen blev snabbt populära i det finländska samhället. Hymy-produktfamiljen innehöll också ett rockmärke, affischer, diaband och en stämpel. Den använde lärarna för att ge eleverna en stämpel i deras uppgiftshäften för ett gott försök.

 

Så föddes solskensstatyn

Solskensstatyerna föddes på 1950-talet. Då fick Pentti K. Vilppula en idé om att använda ett leende barnansikte i sitt arbete för insamling av medel för att stödja barns skolgång. Vilppula var ombudsman för Opintorahastoyhdistysten tuki – Studiefondsföreningarnas stöd ry. Heikki Nieminen skapade Solskenspojken utgående från Vilppulas idé 1953 och 1954 började man dela ut statyer i skolorna. Statyn utdelades som pris i tävlingen Bästa kamraten, som skapats av chefredaktören Antti Henttonen. Tävlingen gick ut på att en skolklass tävlade om vem som var den vänligaste, rejälaste och gladaste kamraten.

 

Pristagare på 1950-talet.

 

De första officiella kriterierna för pristagaren var följande:

-En rejäl och pålitlig kamrat.

-Vill hålla en hälsosam och nykter livsföring i tankar, ord och handling.

 

Solskensstatyns kön hade på den tiden föga betydelse, eftersom statyerna utdelades enligt vilken typ man råkade ha på lager.

Solskensfamiljen utökades 1955 med Solskensflickan. Pentti K. Vilppula meddelade nyheten till  chefredaktörerna med följande ord: ”Ärade vän av Solskensstatyn och Chefredaktör

Det är mig en kär plikt att åter be Er bli fadder. Det blev en flicka.” (Översättning från finskan. Övers. anm.)

Flickstatyn är också formgiven av konstnären Heikki Nieminen. Solskensstatyns kön hade på den tiden föga betydelse, eftersom statyerna utdelades enligt vilken typ man råkade ha på lager. De som fick utmärkelsen var så glada över priset, inte spelade så stor roll om man fick en pojk- eller flickstaty.

Den yngsta medlemmen av statyfamiljen föddes 2021. Originalstatyn är designad av skulptören Jarmo Vellonen. Vårdnadshavarna hade redan i flera års tid frågat efter ett statysyskon som skulle lägga större fokus på tävlingens värderingar. Också barnen och ungdomarna har funderat på vad statyn betyder för den som premieras, ifall man får en flick- eller pojkstaty, men identifierar sig som något annat.

Vi hoppas att de barn och ungdomar som premieras i tävlingen Bästa kamraten själva får välja vilken staty de mottar av sin klass eller sin grupp.

Dela i sociala medier

Webbutiker

Hymy-webbutiken

Här kan du beställa Solskenstatyer och diplomer till skolor och andra läroanstalter.

Gå till Hymy-webbutiken

Läroriks webbutik

Här kan du beställa avgiftsfritt material för undervisning och fostran. I butiken hittar du också Hymy-produkter med vilka du kan uppmärksamma någon på din arbetsplats eller som du kan ge i gåva på någons bemärkelsedag.

Gå till Läroriks webbutiken