Gå till innehållet

Solskensstatyn sprider gott humör

Solskensstatyn Hymy har delats ut sedan 1954 till sammanlagt över 400 000 barn och unga. Deras skolkamrater har gett dem en utmärkelse för att vara en god kompis, vara hjälpsam, ta andra i beaktande och ger uttryck för vänskap och goda sociala kompetenser. Nu vill Utvecklingscentralen Lärorik dela med sig av Hymy-värdena till hela samhället, också till arbetsgemenskaper!

Du kan beställa Solskensstatyer i Hymy-webbutiken och Solskensprodukter i silver i Läröriks webbutiken.

Webbutiker

Hymy-webbutiken

Här kan du beställa Solskenstatyer och diplomer till skolor och andra läroanstalter.

Gå till Hymy-webbutiken

Läroriks webbutik

Här kan du beställa avgiftsfritt material för undervisning och fostran. I butiken hittar du också Hymy-produkter med vilka du kan uppmärksamma någon på din arbetsplats eller som du kan ge i gåva på någons bemärkelsedag.

Gå till Läroriks webbutiken