Gå till innehållet

Solskensstatyn sprider gott humör

Solskensstatyn Hymy har delats ut sedan 1954 till sammanlagt över 300 000 barn och unga. Deras skolkamrater har gett dem en utmärkelse för att vara en god kompis, vara hjälpsam, ta andra i beaktande och ger uttryck för vänskap och goda sociala kompetenser. Nu vill Utvecklingscentralen Lärorik dela med sig av Hymy-värdena till hela samhället, också till arbetsgemenskaper!

Du kan beställa Solskensstatyer i vår nya Hymy-webbutiken. Du kan beställa Solskensprodukter i silver via e-post opinkirjo@opinkirjo.fi.