Gå till innehållet

Material

Här hittar du vår klubb- och läromaterial.

 • ”Vilken pärs!” God praxis i elevkåren

  Publikationen innehåller god praxis från elevkårerna i olika delar av Finland. Den presenterar beprövade tillvägagångssätt både i små vardagsrutiner och i hanteringen av större ärenden.

 • Inlärningsstig till mediekunskaper inom den grundläggande utbildningen

  I denna publikation beskrivs utvecklingen av mediekunskaperna som en fortlöpande process från årskurs 1 till årskurs 9 i grundskolan. Medieundervisningen berör alla i skolgemenskapen, och den stöder den grundläggande utbildningens mål. Syftet med detta informationspaket är att visa vad medieundervisningen behövs till. Publikationen är avsedd särskilt för rektorer och lärare i grundskolan. 

 • Iver – För Företagsamhet!

  Företagsamhetsläromaterial för 9-12-åringar. Lärömaterialet leder till företagsamma egenskaper samt en företagsam livsinställning i skolelevens vardag. Handledarens tipshäfte är ett hjälpmedel för Iver -för företagsamhet! uppgiftsboken och internetsidorna. Tipshäftet berättar om bakgrunderna till uppgifterna och ger alternativa sätt att genomföra uppgifterna i boken.

 • Muffe och den försvunna nyckeln

  I Muffe och den försvunna nyckeln uppgiftsboken bekantar vi oss med media utgående ifrån en medryckande saga och lätta och roliga uppgifter. Boken är riktad på 3-8-åringars uppfostrare och innehåller också musik-cd. Muffe och den fösrvunna nyckeln är framställt en del av undervisningsministeriets projektet Mediamuffins. Beställningar via e-post opinkirjo@opinkirjo.fi

 • Sinnrikt i matvärlden

  Guiden är avsedd för klubbledare och lärare som vill leda sina elever genom matens värld med sinnenas hjälp och väcka barnens intresse för mångsidigamatvanor. 

 • Skolans klubbhandbok

  Handboken hjälper personer som arbetar inom skolans klubbar eller som ämnar gå med i skolans klubbverksamhet genom att ge stöd för planeringen och genomförandet av en högklassig klubbverksamhet. Handboken ger praktiska råd som stöder planeringen för att leda och arrangera klubbar. Råden kompletteras med bilagor i form av färdiga material som underlättar planering, genomförande och utvärdering av klubbverksamheten.

 • Verkstad världen – Klubbledarens handbok om barnets rättigheter

  Handboken är riktad till klubbledare och lärare för årskursen 5.-6. Metoguiden fokuserar på social klubbverksamhet. Centrala teman är barns rättigheter, påverkan i gemensamma saker ock att bli bekant med globala frågor. Handboken är förverkligad tillsammans med Stiftelsen Plan Finland.