Siirry sisältöön

Hymyä luokkaan -askeleet

Hymyä luokkaan -askelmalli on suunniteltu toteutettavaksi pitkin kouluvuotta tai lukukautta. Tavoitteena on prosessi, jossa oppilailla on mahdollisuus tehdä havaintoja ja muuttaa omaa toimintaansa havaintojen ja itsearvioinnin pohjalta.

Syyslukukaudella keskitytään tutustumiseen ja ryhmäytymiseen. Tutun luokankin kanssa  panostetaan yhteisöllisyyden tunteen luomiseen syyslukukaudella. 

ASKEL 1

Tutustutaan

Aiheena ryhmäytyminen/tutustuminen/yhdessä olo/yhteisöllisyyden tunne  

Ajankohta elokuu (suositeltu)  

Vaihtoehto A) ekaluokan aloittavat sekä yläkoulun aloittavat  

Vaihtoehto B) muut  

A. Meidän luokka  

Tavoite: Tutustua omiin luokkakavereihin ja opettajaan sekä ryhmäytyä  

Nimipallo: Oppilaat istuvat piirissä. Ennen leikin aloittamista jokainen kertoo oman nimensä, mutta nimiä ei tarvitse vielä opetella ulkoa. Leikin aloittaja vierittää pallon sille, jonka nimen haluaa oppia. Se, joka saa pallon, kertoo nimensä ja jatkaa leikkiä edelleen.    

Tutustu minuun: Oppilaat istuvat piirissä. Opettaja antaa pienen esineen, esimerkiksi avaimenperän tai kumin, kiertää oppilaalta toiselle, kunnes hän sanoo ”stop”. Se, jonka kädessä esine on, kertoo nimensä ja jotain itsestään, esimerkiksi harrastuksensa. Voidaan sopia aihe, josta esineen saanut kertoo, tai annetaan oppilaiden kertoa mistä he haluavat. Leikkiä jatketaan, kunnes kaikki ovat saaneet vuoron.  

Millainen sinä olet?: Pyydä leikkijät istumaan piiriin ja valitse jokin seuraavista kysymyksistä, johon kukin leikkijä vuorollaan vastaa:  

 • ”Jos kenkäsi juttelisivat sinusta, mitä ne kertoisivat?” 
 • ”Jos lemmikkieläimesi (oikea tai kuviteltu) kertoisi sinusta, mitä se kertoisi?”  
 • ”Mikä eläin haluaisit olla. Miksi?”  
 • ”Mikä soitin haluaisit olla. Miksi?”  
 • ”Mikä on mielestäsi kaunein asia maailmassa. Miksi?”  

B. Yhteistä tekemistä  

Tavoite: Luoda hyvää yhteishenkeä, pitää hauskaa yhdessä   

Mielikuvistuspallo: Oppilaat istuvat tai seisovat piirissä. Opettaja valitsee, kenelle haluaa heittää mielikuvituspallon. Hän sanoo “Tämä on pingispallo” ja heittää pallon jollekin. Pallon vastaanottaja jatkaa sanomalla esim. ”Tämä on posliinilautanen” ja heittämällä sen jollekin. Mielikuvituspalloa heitellään, kunnes jokainen on saanut sen ainakin kerran. Kiinniottajan reagointiin vaikuttaa se, mikä hänelle pallona heitetään, tiskirätti vai elävä kana.  

Tunnen sinut: Tutun ryhmän kanssa voi tutustumista tehdä myös liikunnallisesti. Opettaja luettelee asioita ja oppilaat asettavat kätensä sen oppilaan/oppilaiden olkapäälle, johon kuvaus sopii. Esimerkkejä: 

 • kenellä on lemmikkieläin?
 • kenellä on lemmikkinä koira/kissa/hamsteri yms?
 • kenen sukunimi alkaa a-kirjaimella? 
 • kuka asuu kerrostalossa/omakotitalossa/rivitalossa tms?
 • kellä on pikkusisaruksia? 
 • kuka osaa hyvin matematiikkaa? 
 • kuka on taitava palloilija? 
 • kuka kertoo parhaimmat tarinat? 
 •  …
ASKEL 2

Turvallinen ympäristö  

Aiheena kiusaamisen ehkäisy ja turvallisuus  

Ajankohta loka/marraskuu  

Yksinäinen penkki:  Piirtäkää yhdessä koulun kartta. Merkitkää karttaan piha-alue, luokat, ruokala, koululta lähtevä kävelytie ja niin edelleen. Pyydä oppilaita merkitsemään kartalle punaisella värillä ne kohdat, joissa voi tuntea joskus itsensä yksinäiseksi ja sinisellä ne, joissa ei välttämättä tunne niin paljon yksinäisyyttä. Keskustelkaa, mitä voi tehdä sellaisissa paikoissa, joissa on paljon punaisia merkintöjä. Miten voi esimerkiksi toimia ruokalassa tai välitunnilla, jos huomaa jonkun olevan yksin? Huom. Voit käyttää myös oikeaa karttaa! Tämän harjoituksen tuloksia kannattaa hyödyntää. Harjoitus voidaan toteuttaa eri luokissa ja tulokset voidaan käydä läpi opettajainkokouksessa. Niiden pohjalta voidaan sopia ne toimenpiteet, joiden avulla oppilaiden mainitsemat yksinäisyyden paikat saadaan vähenemään.  

Yksin oloa ja yksinäisyyttä:  Vaihe 1: Piirrä taululle jana, jonka toinen pää kuvastaa ajatusta ”Haluan olla koko ajan toisten ihmisten kanssa” ja toinen pää ajatusta ”Tykkään olla paljon itsekseni”. Pyydä oppilaita sijoittamaan itsensä mielessään janalle. Tämän jälkeen sama harjoitus toistetaan ottamalla erilaisia asentoja: istuma-asento tarkoittaa ensimmäistä väittämää ja seisoma-asento jälkimmäistä. Oppilas voi valita asentonsa myös jostain tältä väliltä (esimerkiksi puoliseisonta, hieman ylös tuolista). Harjoituksen voi tehdä myös niin, että oppilaat ottavat asentonsa silmät kiinni. Kun kaikki ovat valmiita, jokainen avaa silmänsä ja katsoo ympärilleen. Pura harjoitus kertomalla, että ihmiset ovat erilaisia ja seuran tarvekin vaihtelee. Keskustelkaa, oliko asento helppo valita. Vaihteleeko oma seuran tarve eri päivinä? Mitkä asiat siihen vaikuttavat?   

Vaihe 2: Pyydä oppilaita pohtimaan muutaman minuutin ajan itsenäisesti ja kirjoittamaan vastaukset seuraaviin kysymyksiin:   

 • Mitä yksinäisyys on?   
 • Miltä yksinäisyys tuntuu?  
 • Milloin ja missä paikoissa koulussa voi tuntua yksinäiseltä?   

Kehota oppilaita keskustelemaan parin kanssa vastauksistaan, ja keskustelkaa niistä lopuksi yhdessä.  

Kevätlukukaudella keskitytään pohtimaan ihmisten moninaisuutta, reiluutta ja toisen työn kunnioittamista.

ASKEL 3

Reilu ja kiva kaveri  

Aiheena reiluus ja toisen kohtaaminen  

Ajankohta helmi/maaliskuu  

Piirretty juoru: Leikkijät asettuvat yhteen tai useampaan jonoon. Takimmainen piirtää sormellaan edessä olevan selkään jonkin kuvion kuten sydämen, kolmion tai tähden. Kuvion saanut piirtää sen edessään seisovan selkään ja niin edelleen. Lopuksi kuvan lähettänyt ja viimeksi saanut piirtävät kuvat taululle. Minkälaisena viesti tuli perille?  

Pohtikaa tehtävän jälkeen, miten juorut muuttuvat edetessään ihmiseltä toiselle ja minkälainen vaikutus juoruilla voi olla niille, ketkä ovat sen kohteena sekä niille, jotka sitä levittävät.   

Voitte vielä pohtia reilun ja kivan kaverin tuntomerkkejä. Mitä hän tekee? Kuinka hän kohtelee toisia? Tuntomerkeistä voi tehdä vaikka huoneentaulun.   

Salaiset ystävät: Salaisen ystävä -leikin tavoitteena on rohkaista oppilaita olemaan reiluja ja huomaavaisia toisiaan kohtaan. Leikki toteutetaan näin: Kaikille oppilaille arvotaan salainen ystävä. Oppilaiden tehtävänä on esimerkiksi viikon ajan olla omalle salaiselle ystävälle reilu, auttavainen ja huomaavainen. Samalla häntä kohtaan joku salainen ystävä auttaa ja kannustaa häntä. Salaiset ystävät -leikki aloitetaan maanantaina, arvotaan ystävät ja keskustellaan millaisia tekoja esimerkiksi voitaisiin tehdä. Viikon lopulla mietitään mitä tuntui tehdä hyviä tekoja salaisesti ja miltä se tuntui minusta. Leikki voidaan toteuttaa esimerkiksi helmikuun puolessa välissä osana ystävänpäivän viettoa.

ASKEL 4

Erilaisia vahvuuksia tarvitaan erilaisissa tilanteissa

Aiheena ihmisten moninaisuus ja jokaisen erilaiset vahvuudet

Ajankohta huhtikuu

Vahvuussankarit: Tutustukaa oppilaiden kanssa erilaisiin vahvuuksiin ja miettikää mitkä ovat oppilaiden vahvuuksia. Tämän jälkeen tehkää omat vahvuussankarihahmot. Mitä supervoimia tällä sankarilla on? Millaisissa tilanteissa sankaria tarvitaan. Hahmon voi tehdä piirtämällä, maalaamalla, kirjoittamalla, valokuvin tai videoiden.

Osoitteesta https://opinkirjo.fi/materiaalit/yritys-hyva/ löytyy Yritys Hyvä -kortit, joiden takapuolelta löydät tukun erilaisia vahvuuksia.  Ohessa on hyödynnetty korttien sisältämiä vahvuuksia. Listasta löytyy myös ominaisuuksia, joita ei ehkä aina ymmärretä vahvuuksiksi, vaikka nekin ovat vahvuuksia, joita tarvitsemme arjessamme.

 • Utelias
 • Avarakatseinen
 • Luova
 • Ennakkoluuloton
 • Yhteistyökykyinen
 • Oma-aloitteinen
 • Sinnikäs
 • Ytimekäs
 • Rohkea
 • Vastuuntuntoinen
 • Herkkä
 • Avulias
 • Ystävällinen
 • Puhelias
 • Hiljainen
 • Myötätuntoinen
 • Iloinen
 • Toiset huomioonottava

Vahvuusalias: Pelaaja nostaa yhden kortin ja hänen täytyy selittää muille pelaajille mainitsematta kortissa olevaa vahvuutta, mistä vahvuudesta on kysymys. Esimerkiksi: Luova: ”Sellainen, joka keksii uusia ideoita, ei välitä muodollisuuksista, osaa yhdistellä yllättäviä asioita jne..”

Vahvuudet toisen silmin: Arvotaan yksi pelaaja (nopalla, pullonpyörityksellä, tai numerolapuilla), joka valitsee joukosta toisen pelaajan, jolle hän valikoi yhden vahvuuskortin. Valitsija antaa kortin toiselle valitsemalleen pelaajalla, jonka tulee kertoa, miksi hän ajattelee toisen pelaajan valinneen hänelle juuri kyseisen kortin. Hän voi kertoa esimerkiksi jonkin tilanteen, jossa hän arvelee ominaisuuden tulleen esille.

Vahvuuksien läpikäynnin yhteydessä voidaan käydä keskustelua siitä, miten jokaisella on erilaisia vahvuuksia ja miten monipuolisia vahvuuksia tarvitaan erilaisissa tilanteissa. Keskustellaan yhdessä esimerkein, millaisissa tilanteissa on hyvä olla ytimekäs, milloin puhelias tai vaikkapa toiset huomioiva. Vinkki: erilaisia vahvuuskortteja löytyy myös esimerkiksi Mieli ry:n sivuilta.

ASKEL 5

Juhlitaan onnistumista ja uskallusta

Aiheena toisen arvostaminen   

Ajankohta toukokuu  

Hymypäivän viettoon löydät vinkkejä sivun alalaidasta.

Luokan tai koulun talent-päivä: Talent-päivänä tutustutaan kaikkeen siihen, mitä koulussamme osataan tai mistä kaikesta meillä on tietoa. Koulun talent-päivän järjestelyihin kutsutaan kaikki kiinnostuneet, mutta alkusuunnittelun voivat toteuttaa luottamus- ja tukioppilaat yhdessä. He voivat valmistella alustavan projektisuunnitelman, jonka toteuttamiseen pyydetään halukkaat mukaan.  Onnistuneessa talent-tapahtumassa kaikki esiintyjät huomioidaan, kun tavoitellaan iloa ja kannustusta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.  Pohditaan, miten huomioidaan niitäkin, jotka eivät uskalla itse esiintyä. Voidaan tuoda esille se, että esiintyjät tarvitsevat kannustavan ja innostavan yleisön yltääkseen parhaimpaansa.  

Loistava tähti: Tämän harjoituksen avulla kohennetaan itseluottamusta. Jokainen leikkaa värillisestä paperista ison tähden, jonka keskelle piirtää kuvansa. Sitten hän kirjoittaa tähden jokaiseen sakaraan myönteisiä asioita itsestään. Isolle paperille tai taululle kirjoitetaan otsikoksi: ”Olen tähti! Loistan, koska…”. Voitte koota tähdet esimerkiksi luokan seinälle. 

Olemme onnistuneet: Keskittykää löytämään itsestänne ja toisistanne jotain positiivista. Reflektoikaa mennyttä vuotta ja sitä missä olette yksilöinä, kavereina ja luokkana onnistuneet.

Oppilaat valitsevat Hymy-veistosten saajat aina äänestämällä. Vinkkejä äänestämiseen löydät sivun alalaidasta.

  

Jaa sosiaalisessa mediassa

Verkkokaupat


Hymy-verkkokauppa

Täältä voit tilata Hymy-veistoksia ja kunniakirjoja kouluihin ja muihin oppilaitoksiin Hyvän toveruuden kilvan palkinnoiksi.

Siirry Hymy-verkkokauppaan

Opinkirjon verkkokauppa

Täältä voit tilata maksuttomia materiaaleja opetuksen ja kasvatuksen tueksi. Kaupasta löydät myös Hymy-tuotteita työyhteisön hymylle tai lahjaksi merkkipäivänä.

Siirry Opinkirjon verkkokauppaan