Siirry sisältöön

Työyhteisön Hymy-veistoksen saajan kriteerit

 

Hymy-veistoksen voi saada henkilö, joka

  • Toimii luotettavasti ja reilusti.

Huolehtii omista vastuistaan sovitulla tavalla. Pitää muut ajan tasalla mahdollisista muutoksista. Ei aja omaa etuaan vaan pyrkii edistämään yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Oikeudenmukaisuuden kokemus syntyy avoimesta, läpinäkyvästä ja johdonmukaisesta toiminnasta. Iloitsee toisten menestymisestä.

  • Tekee rakentavaa yhteistyötä kaikkien kanssa työn tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhteistyön tavoitteena on edistää työn tavoitteiden saavuttamista ja ratkaisujen löytymistä. Osallistuu yhteisten asioiden edistämiseen. Suhtautuu työkavereihin myönteisesti ja luottavaisesti epäselvissäkin tilanteissa. Tarjoaa osaamistaan muiden hyödyksi ja jakaa hyviksi kokemiaan ratkaisuja. Pyytää itsekin apua tarvittaessa. Huolehtii siitä, että muille annettu palaute on rakentavaa. Kehittää omaa toimintaansa muilta saadun palautteen perusteella.

  • Noudattaa sovittuja sääntöjä.

Toimii itse niinkuin on sovittu. Sitoutuu yhteiseen tavoitteeseen silloinkin, kun on itse siitä eri mieltä. Ottaa asian puheeksi, jos havaitsee epäkohtia tai epäasiallista käyttäytymistä.

  • Kohtelee työkavereita ystävällisesti.

Ystävällisyys tarkoittaa työkavereiden huomioimista esimerkiksi tervehtimällä kohdatessa, hymyilemällä ja vaihtamalla toisinaan kuulumisia. Kohtelee kaikkia työkavereita arvostavasti ja samanarvoisina. Kommunikoi työkavereiden kanssa kohteliaasti noudattaen yleisiä hyvän käytöksen pelisääntöjä. Kuuntelee aidosti muiden mielipiteitä. Arvostaa kaikkien panosta.

  • Edistää työpaikan hyvää yhteishenkeä.

Edistää omalla toiminnallaan työpaikan viihtyisyyttä. Tuo myös huumoria työhön. Puhuu asioista avoimesti ja suoraan. Ei vitsaile muiden kustannuksella. Hyväksyy ihmisten erilaisuuden. Näkee ihmisissä heidän vahvuutensa. Kuuntelee ja tukee työkavereita.

  • Ottaa muut huomioon ja antaa työrauhan.

Huomioi muiden työtilanteen ja kunnioittaa heidän työrauhaansa. Arvioi oman toimintansa vaikutuksen muiden työhön ettei hankaloita omalla tekemisellään muiden työn sujumista. Huolehtii sekä omasta että muiden jaksamisesta.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Verkkokaupat


Hymy-verkkokauppa

Täältä voit tilata Hymy-veistoksia ja kunniakirjoja kouluihin ja muihin oppilaitoksiin Hyvän toveruuden kilvan palkinnoiksi.

Siirry Hymy-verkkokauppaan

Opinkirjon verkkokauppa

Täältä voit tilata maksuttomia materiaaleja opetuksen ja kasvatuksen tueksi. Kaupasta löydät myös Hymy-tuotteita työyhteisön hymylle tai lahjaksi merkkipäivänä.

Siirry Opinkirjon verkkokauppaan