Siirry sisältöön

Meidän yhteinen koulu

Koulun luovat kaikki, jotka siellä opiskelevat ja työskentelevät. Siis ME! Meidän koulu on yhdessä tehtyä toimintaa ja jakamista.

Hymyllä luodaan hyvää ilmapiiriä

Hymy-toiminnan tavoitteena on lasten ja nuorten sosiaalisten taitojen vahvistaminen, hyvän ilmapiirin luominen ja kiusaamisen ehkäiseminen. Hymy-veistoksia on jaettu Suomen kouluissa vuodesta 1954 sellaisille oppilaille, joille koulutoverit ovat halunneet antaa tunnustusta hyvästä kaveruudesta, avuliaisuudesta, toisten huomioon ottamisesta ja muista ystävyyden ja hyvän sosiaalisen toiminnan arvoista.

Lue lisää Hymystä ja tilaa Hymy-tuotteita Hymyn omilta sivuilta.

Ryhmäilmiöiden tunnistaminen on oppimisen A&O

On tärkeää, että opettaja tunnistaa oppivan ryhmänsä kehitysvaiheet ja osaa tukea ja ennakoida sen toimintaa.

Ryhmässä tapahtuviin ilmiöihin voi tutustua ja harjoitella havaitsemaan niitä yhdessä oppilaiden kanssa. Tutustu Ryhmätajua! -koulutuksiimme ja  Oivalluksia ryhmästä -julkaisuun.

Oivalluksia ryhmästä – pintaa syvemmälle koulun ryhmäilmiöihinPopUp-koulu kutsuu kaikki oppimaan ja opettamaan

PopUp-koulu on hauska yhteisöllinen oppimistapahtuma, jossa opettamaan pääsevät jonkin tiedon tai taidon hallitsevat oppilaat, vanhemmat, lähialueen toimijat ja muut kuntalaiset. PopUp-koulussa jokainen voi opettaa ja oppia! PopUp-koulu on oppijoiden osaamista ja osallisuutta hyödyntävä pedagoginen menetelmä, jonka ansiosta oppiminen laajenee luokkahuoneesta koko koulun tai kaupunginosan oppimiskarnevaaliksi.

popupkoulu.fi on helppokäyttöinen verkkopalvelu PopUp-koulun järjestämiseen. Tutustu muiden järjestämiin tapahtumiin tai luo oma PopUp-koulusi!

Oppilaskunta yhdistää ja vaikuttaa

Oppilaskunta on koulun oppilaiden oma yhteisö ja koko organisaation tuki. Oppilaskunta on yhtä kuin kaikki koulun oppilaat. Oppilaskunnan kautta oppilaiden on mahdollista saada äänensä kuuluviin heitä koskevissa asioissa ja vaikuttaa kouluyhteisönsä kehittämiseen. Oppilaskunta on lakisääteinen koulujen osallisuusrakenne, joka on tärkeässä roolissa hyvinvoinnin edistämisessä.

Oma Oppilaskunta on oppilaskuntia ohjaaville opettajille suunnattu tukipalvelu, josta löytyy koottuna materiaalia ja menetelmiä oppilaskuntatoiminnan tueksi ja inspiraatioksi. Materiaali on jaoteltuna eri toiminta-alueiden alle. Tutustu Omaan Oppilaskuntaan!

Siirry omaoppilaskunta.fi palveluun!

Siirry sivulle

Oppilaskuntatoiminnan ohjaajan oppaassa pohditaan oppilaskunnan ohjaajan tehtäviä, oppilaskunnan hallituksen valintaa ja hallituksen tehtäviä oppilaskunnan edustajina. Lopuksi oppaassa on esimerkkejä, joita ohjaaja voi hyödyntää toimintaa ohjatessaan. Lukuihin on koottu ohjaajalle pohdittavaksi oleellisia näkökulmia ja kysymyksiä. Lataa kirja alta ja lue lisää!

Oppilaskuntatoiminnan ohjaajan opas

Jaa sosiaalisessa mediassa