Gå till innehållet

Arbetsparsmodellen Kasku i yrkesutbildningen

Målet är att öka växelverkan och möten under utbildningen, samt känslan av tillhörighet och yrkesmässig utveckling. Den ansvariga läraren och ungdomsarbetaren använder sig av metoder från ungdomsarbetet då de tillsammans som ett arbetspar drar Kasku-timmarna. De teman som behandlas kommer från gruppens och den ansvariga lärarens behov och intressen.

Webbutiker

Hymy-webbutiken

Här kan du beställa Solskenstatyer och diplomer till skolor och andra läroanstalter.

Gå till Hymy-webbutiken

Läroriks webbutik

Här kan du beställa avgiftsfritt material för undervisning och fostran. I butiken hittar du också Hymy-produkter med vilka du kan uppmärksamma någon på din arbetsplats eller som du kan ge i gåva på någons bemärkelsedag.

Gå till Läroriks webbutiken