Gå till innehållet

I PopUp-skolan kan alla vara lärare

Hur skulle det vara om elever, lärare, föräldrar eller invånarna i skolans näromgivning kunde undervisa varandra i sådant de är bra på? Bekanta dig med PopUp-skolan och verktyget popupkoulu.fi!

PopUp-skolan tar tillvara de lärandes kunnande

PopUp-skolan är en gemenskapsbaserad verksamhetsmodell för lärande där elever, lärare, föräldrar eller andra som är engagerade eller kunniga i något får möjlighet att undervisa i detta. PopUp-skolan är en pedagogisk metod som tar tillvara de lärandes kunnande och delaktighet, som utvidgar klassrummet till skolans eller hela näromgivningens lärfestival. PopUp-skolan fungerar även som verktyg för kompetensutveckling i olika professionella sammanhang, tex. i lärarfortbildning.

Webbtjänsten gör det lätt att ordna ett evenemang

Webbtjänsten popupkoulu.fi, som finns även på svenska, är skapad som stöd för arrangerandet av PopUp-skolan. Ta tjänsten i bruk för ditt eget evenemang, bekanta dig med tidigare evenemang och låt dig inspireras av dem!

Fördelarna med PopUp-skolan

  • Bygger upp en gemenskapsbaserad verksamhetskultur
  • Gör skolan till en öppen lärandegemenskap
  • Synliggör kunnande utifrån skolan som en del av skolgemenskapen
  • Stärker elevernas delaktighet i lärandet
  • Berikar samarbetet mellan skolan och näromgivningen

Dela i sociala medier

Webbutiker

Hymy-webbutiken

Här kan du beställa Solskenstatyer och diplomer till skolor och andra läroanstalter.

Gå till Hymy-webbutiken

Läroriks webbutik

Här kan du beställa avgiftsfritt material för undervisning och fostran. I butiken hittar du också Hymy-produkter med vilka du kan uppmärksamma någon på din arbetsplats eller som du kan ge i gåva på någons bemärkelsedag.

Gå till Läroriks webbutiken