Gå till innehållet

Våga vara företagsam!

Yritys Hyvä är en tävling för barn och ungdomar med syftet att inspirera dem att vara företagsamma. Alla får utrymme för sina egna funderingar och möjlighet att berätta vad företagsamhet och entreprenörskap betyder för just dem. I tävlingen får man kasta fram vilda idéer och använda sin fantasi!

Delta ensam eller tillsammans…

Idén med Yritys Hyvä är att behandla företagsamhet på ett sätt som är meningsfullt för barn och unga. Tävlingen erbjuder olika sätt för att uttrycka och förverkliga sig själv, perspektiv på entreprenörstänkande och möjligheter att öva de färdigheter som behövs i arbetslivet. Tävlingen uppmuntrar till personlig reflektion och produktion.

Att delta i Yritys Hyvä är ett bra sätt att genomföra läroplanerna. Genom tävlingen kan läraren förverkliga fenomenbaserat lärande, mångvetenskapliga lärområden och kompanjonlärarskap. Yritys Hyvä ger idéer och inspiration för fostran till företagsamhet i förskolan, grundskolan och på andra stadiet.

… i skolan eller på fritiden

Förutom att göra tävlingsprojekt i skolan kan du också delta på fritiden utan en lärares handledning, till exempel i samband med en hobby. Tävlingen inspirerar och uppmuntrar till att genomföra ett tävlingsarbete utgående från deltagarens egna styrkor, antingen ensam eller tillsammans med andra. Uppgifterna kan göras ensam, med en vän eller i grupper av olika storlekar.

Uppgifterna och instruktionerna är på finska, men du kan delta även på svenska. Besök Yritys Hyväs webbplats för mer information!

Dela i sociala medier

Webbutiker

Hymy-webbutiken

Här kan du beställa Solskenstatyer och diplomer till skolor och andra läroanstalter.

Gå till Hymy-webbutiken

Läroriks webbutik

Här kan du beställa avgiftsfritt material för undervisning och fostran. I butiken hittar du också Hymy-produkter med vilka du kan uppmärksamma någon på din arbetsplats eller som du kan ge i gåva på någons bemärkelsedag.

Gå till Läroriks webbutiken