Gå till innehållet

Ungdomsparlamentet

Ungdomsparlamentet är avsett för alla elever i årskurserna 7–9. Verksamheten bedrivs huvudsakligen av en skolklubb, studentkår eller annan vuxenledd grupp.

Mål

Målet för verksamheten är att stödja barns och ungas deltagande och medborgarverksamhet. (jfr Ungdomslag 8 §)

Klubbverksamhet

Kärnan i ungdomsparlamentets verksamhet utgörs av parlamentsklubbar. I klubbarna bekantar man sig med demokratins nyckelfrågor, aktuella samhällsteman och ungas påverkningsmöjligheter i allmänhet. För klubbledare produceras material som stöd för handledningen.  Årligen ordnas ett klubbevenemang avsedd för klubbarna om ett aktuellt samhällstema. Dessutom publiceras regelbundet material för att stödja verksamheten.

Plenum

Verksamheten kulminerar i Ungdomsparlamentets plenum som ordnas vartannat år i riksdagen. Då överlåter riksdagsledamöterna sina platser till 199 elevrepresentanter, och endast riksdagens talman behåller sin plats. De ungas muntliga frågor till statsrådets medlemmar gäller i stor utsträckning samhällets olika områden, såsom undervisning och utbildning, sysselsättning, miljöteman, säkerhetsfrågor och mänskliga rättigheter.

 

Kom med

Vill du få information om Läroriks medborgarfostran? Lägg till dig själv (namn, skolans namn och e-postadress) till listan: bit.ly/demolista

Bild: riksdagen

Kontaktuppgift

Tiina Karhuvirta  Specialsakkunnig 050 515 0017 fornamn.efternamn@opinkirjo.fi

Dela i sociala medier

Webbutiker

Hymy-webbutiken

Här kan du beställa Solskenstatyer och diplomer till skolor och andra läroanstalter.

Gå till Hymy-webbutiken

Läroriks webbutik

Här kan du beställa avgiftsfritt material för undervisning och fostran. I butiken hittar du också Hymy-produkter med vilka du kan uppmärksamma någon på din arbetsplats eller som du kan ge i gåva på någons bemärkelsedag.

Gå till Läroriks webbutiken