Gå till innehållet

Verktyg för att öka delaktighet och gemenskap

Vår utgångspunkt är att stödja välbefinnande och lärande hos barn och ungdomar i pedagogiska inlärningsmiljöer, i synnerhet i grundskolorna som håller på att utvecklas till gemenskapliga inlärningscentra.

Våra värden

Vi på Lärorik arbetar tillsammans, öppet, ärligt, mänskligt och rättvist, och som en del av miljön som vi respekterar. Jämlikhet mellan människor är vår utgångspunkt.

Vår vision för 2023

Lärorik är en expert på och stödjer aktivt utvecklandet av lärande samfund och delaktighet. Lärorik är en välkänd och inflytelserik aktör i sitt fält, som bygger upp utvecklingsfrämjande nätverk och sätter igång förändringar. Läroriks tjänster och produkter uppfattas som högkvalitativa, praktiska verktyg som gör vardagen lättare, och de når alla användare i målgrupperna.

Läroriks uppgift är att stödja skolor i deras utveckling till inlärningscentra som skapar lärande och välmående hos sina medlemmar. Vi producerar praktiska lösningar baserade på forskningskunskap för lärare och handledare.

Vi följer följande principer i alla våra aktiviteter:

  • Barn och unga är alltid utgångspunkten i vårt arbete.
  • Vårt utvecklingsarbete fokuserar på utvecklingen av metoder och modeller för att stödja delaktighet och gemenskap i samarbete med barn och ungdomar.
  • Vi delar med os av vår expertis och är beredda för att lära oss nya saker.
  • Vi värdesätter nätverk och arbetar i öppet samarbete med dem.
  • Våra tjänster är tillgängliga i hela Finland.

Våra strategiska val för 2018-2023

Vi fokuserar på följande förändringar som syftar till att främja en gemenskaplig verksamhetskultur:

  • Utöver skollokaler och virtuella lärmiljöer uppfattas alla miljöer där det sker lärande som inlärningsmiljöer, och man har förmågan att utnyttja dessa.
  • Delaktighet blir ett vardagligt sätt att arbeta.
  • Man fokuserar på styrkorna hos varje medlem i gemenskapen, lyfter fram dem som grund för gemensamt lärande, och stöder utvecklingen av dem.
  • Hobbyer och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar ingår i inlärningscentrens verksamhet.

Dela i sociala medier

Webbutiker

Hymy-webbutiken

Här kan du beställa Solskenstatyer och diplomer till skolor och andra läroanstalter.

Gå till Hymy-webbutiken

Läroriks webbutik

Här kan du beställa avgiftsfritt material för undervisning och fostran. I butiken hittar du också Hymy-produkter med vilka du kan uppmärksamma någon på din arbetsplats eller som du kan ge i gåva på någons bemärkelsedag.

Gå till Läroriks webbutiken