Gå till innehållet

Medlemsorganisationer

Lärorik har 11 medlemsorganisationer som är verksamma inom barn och ungdomsarbete och undervisningssektorn.

Våra medlemsorganisationer

 

Finlands Gymnasistförbund rf

Finlands Föräldraförbund rf

Finlands Lärarstuderandes Förbund – SOOL

Finlands Svenska Lärarförbund rf

Finlands Övningsskollärare rf

Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf

Koululiikuntaliitto KLL ry

Suomen Luokanopettajat ry

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf

Opetus- ja Sivistystoimen Asiantuntijat OPSIA ry

Sydkustens landskapsförbund rf

Vi välkomnar som ordinarie medlemmar alla registrerade riksomfattande föreningar samt samfund eller stiftelser som har rättskapacitet, vilka godkänner Läroriks verksamhetsidé. Som stödjande medlemmar kan godkännas privatpersoner eller samfund som har rättskapacitet, som vill stöda Läroriks syfte och verksamhet.

Läroriks styrelse godkänner nya medlemmar på basis av ansökan.

 

 

Dela i sociala medier