Gå till innehållet

Stöd för elever sedan 1947

Vår verksamhet har under årens lopp varit organiserad under sex organisationer med olika namn. Sedan september 2013 heter vi Utvecklingscentralen Lärorik.

Från klubbcentral till utvecklingscentral

 

Utvecklingscentralen Lärorik 2013-

Klubbcentralen – Stöd för Skolan rf 1995-2013

Koulun Kerhokeskus ry 1972-1994

Kansakoulun Nuorisotyön keskus ry 1960-1971

Kansakoulun Nuorisotyön Päätoimikunta 1955-1960

Kansakoulun Kerhokeskus 1947-1954

Åren 1947–1954, då verksamheten inleddes, var namnet Kansakoulun Kerhokeskus. Åren 1955–1960 bedrevs verksamheten under namnet Kansakoulun Nuorisotyön Päätoimikunta. Verksamheten i föreningsform började år 1960, då Kansakoulun Nuorisotyön Keskus ry grundades. Kansakoulun Kerhokeskus fungerade fortfarande som föreningens kontor. I början av grundskoleinstitutionen definierades även Klubbcentralens verksamhetsriktlinjer på nytt. Föreningen bytte då år 1972 sitt namn till Koulun Kerhokeskus, under vilket den fungerade åren 1972–1995. Från år 1995 till år 2013 var organisationens namn Kerhokeskus – koulutyön tuki ry (Klubbcentralen – stöd för skolan rf).

Sedan hösten 2013 heter organisationen Utvecklingscentralen Lärorik. Det nya namnet blev valt efter noggrant övervägande.

Hand i hand med utbildningspolitiken och ungdomsarbetet

Lärorik har under sin historia haft en mycket betydande samhällelig status. Den uppstod med hjälp av Suomen Opettajain Liitto och kom därmed med direkt ut på verksamhetsfältet inom ungdoms- och utbildningspolitiken. Organisationens verksamhet har gått hand i hand med den nationella utbildningspolitiken och ungdomsarbetet. De viktigaste förändringarna inom lagstiftningen eller utbildningspolitikens normstyrning har också märkts i Läroriks verksamhet.

Dela i sociala medier

Webbutiker

Hymy-webbutiken

Här kan du beställa Solskenstatyer och diplomer till skolor och andra läroanstalter.

Gå till Hymy-webbutiken

Läroriks webbutik

Här kan du beställa avgiftsfritt material för undervisning och fostran. I butiken hittar du också Hymy-produkter med vilka du kan uppmärksamma någon på din arbetsplats eller som du kan ge i gåva på någons bemärkelsedag.

Gå till Läroriks webbutiken