Gå till innehållet

Läroriks styrelse

Läroriks styrelse består av medlemsorganisationernas representanter. Styrelsemedlemmar väljs årligen på föreningsmötet i mars.

 

Styrelsemedlemmar 2019

 

Ordförande

professor Leena Krokfors,

Helsingfors Universitet 

tfn. 050 415 5509

etunimi.sukunimi@helsinki.fi

 

 

Vice ordförande

specialsakkunnig Tuomo Laakso,

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf

tfn. 050 547 7697

 

 

 

Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf
enhetschef Ilmo Jokinen
suppleant:  chef för skolarbete Päivi Christensen

Finlands Svenska Lärarförbund rf
rektor Inger Nabb
suppleant: ombudsman Jens Mattfolk

Koululiikuntaliitto KLL ry
rektor Salla Leinonen
suppleant: verksamhetsledare Kristiina Jakobsson

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf
specialsakkunnig Tuomo Laakso
suppleant: specialsakkunig Jaakko Salo

Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry
utbildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen
suppleant: utbildningsdirektör Barbro Högström

Suomen Harjoittelukoulujen opettajat ry
lärare Anne Ainoa
suppleant: lärare Anu Waltari-Grundström

Suomen Lukiolaisten Liitto ry
planerare Julia Petäjä
suppleant: Anni Koivisto

Suomen Luokanopettajat ry
klasslärare Piritta Siekkinen
suppleant: ordförande Marko Jokinen

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto ry
Katri Peurala
suppleant: Susanna Jokimies

Suomen Vanhempainliitto ry
verksamhetsledare Ulla Siimes
suppleant: specialplanerare Tuija Metso

Sydkustens landskapsförbund rf
utvecklingschef Monica Martens-Seppelin
suppleant: direktör Agneta Eriksson


En representant för Utbildningsstyrelsen har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten.

Styrelsens sekreterare är Läroriks ekonomi- och förvaltningsansvarig Anu Toivonen.

 

Kontaktuppgift

Anu Toivonen  Ekonomi- och förvaltninsansvarig 0504335973 fornamn.efternamn@opinkirjo.fi

Dela i sociala medier