Gå till innehållet

Läroriks styrelse

Läroriks styrelse består av medlemsorganisationernas representanter. Styrelsemedlemmar väljs årligen på föreningsmötet i mars.

 

Styrelsemedlemmar 2020

 

Ordförande

professor Leena Krokfors,
Helsingfors Universitet
tfn. 050 415 5509
fornamn.efternamn@helsinki.fi

 

 

 

Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf
enhetschef Ilmo Jokinen
suppleant:  chef för skolarbete Päivi Christensen

Finlands Svenska Lärarförbund rf
rektor Inger Nabb
suppleant: ombudsman Jens Mattfolk

Koululiikuntaliitto KLL ry
rektor Salla Leinonen
suppleant: verksamhetsledare Kristiina Jakobsson

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf
specialsakkunnig Sari Jokinen
suppleant: utvecklingschef Jaakko Salo

Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry
utbildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen
suppleant: utbildningsdirektör Barbro Högström

Suomen Harjoittelukoulujen opettajat ry
lärare Anne Ainoa
suppleant: lärare Anu Waltari-Grundström

Suomen Lukiolaisten Liitto ry
planerare Noora Korhonen
suppleant: Elias Pitkänen

Suomen Luokanopettajat ry
klasslärare Piritta Siekkinen
suppleant: ordförande Marko Jokinen

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto ry
generalsekreterare Kalle Liuski
suppleant: ordförande Sanni Salmenoja

Suomen Vanhempainliitto ry
verksamhetsledare Ulla Siimes
suppleant: specialplanerare Tuija Metso

Sydkustens landskapsförbund rf
utvecklingschef Monica Martens-Seppelin
suppleant: direktör Christel Björkstrand


En representant för Utbildningsstyrelsen har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten.

Styrelsens sekreterare är Läroriks ekonomi- och förvaltningsansvarig Anu Toivonen.

 

Kontaktuppgift

Anu Toivonen  ekonomi- och förvaltningsansvarig 0504335973 fornamn.efternamn@opinkirjo.fi

Dela i sociala medier

Webbutiker

Hymy-webbutiken

Här kan du beställa Solskenstatyer och diplomer till skolor och andra läroanstalter.

Gå till Hymy-webbutiken

Läroriks webbutik

Här kan du beställa avgiftsfritt material för undervisning och fostran. I butiken hittar du också Hymy-produkter med vilka du kan uppmärksamma någon på din arbetsplats eller som du kan ge i gåva på någons bemärkelsedag.

Gå till Läroriks webbutiken