Gå till innehållet

Läroriks styrelse

Läroriks styrelse består av medlemsorganisationernas representanter. Styrelsemedlemmar väljs årligen på föreningsmötet i mars.

 

Styrelse 2022

 


Ordförande
professor och vicedekan Mirja Tarnanen
Jyväskylä universitet
tel. 040 805 3011
forsnamn.efternamn@jyu.fi

 


Vice ordförande
specialsakkunnig Sari Jokinen
Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf
tel. 020 748 9566
forsnamn.efternamn@oaj.fi

 

Styrelsemedlemmar:

Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf
enhetschef Ilmo Jokinen
suppleant:  chef för skolarbete Päivi Christensen

Finlands Svenska Lärarförbund rf
rektor Inger Nabb
suppleant: ombudsman Jens Mattfolk

Koululiikuntaliitto KLL ry
klasslärare Esa Seretin
suppleant: verksamhetsledare Kristiina Jakobsson

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf
specialsakkunnig Sari Jokinen
suppleant: specialsakkunnig Tuomo Laakso

Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry
hedersordförande Aulis Pitkälä
suppleant: utbildningsdirektör Barbro Högström

Suomen Harjoittelukoulujen opettajat ry
lärare Anne Ainoa
suppleant: lärare Anu Waltari-Grundström

Suomen Lukiolaisten Liitto ry
Milla Rekola
suppleant:  Mikko Jaskari

Suomen Luokanopettajat ry
klasslärare Piritta Siekkinen
suppleant: ordförande Marko Jokinen

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto ry
verksamhetsledare Riku Oras
suppleant: Virpi Manninen

Suomen Vanhempainliitto ry
verksamhetsledare Saija Ohtonen-Jones
suppleant: specialplanerare Tuija Metso

Sydkustens landskapsförbund rf
utvecklingschef Monica Martens-Seppelin
suppleant: utbildningsplanerare Matias Österberg


En representant för Utbildningsstyrelsen har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten.

Styrelsens sekreterare är Läroriks ekonomi- och förvaltningsansvarig Anu Toivonen.

 

Kontaktuppgift

Anu Toivonen  ekonomi- och förvaltningsansvarig 0504335973 fornamn.efternamn@opinkirjo.fi

Dela i sociala medier

Webbutiker

Hymy-webbutiken

Här kan du beställa Solskenstatyer och diplomer till skolor och andra läroanstalter.

Gå till Hymy-webbutiken

Läroriks webbutik

Här kan du beställa avgiftsfritt material för undervisning och fostran. I butiken hittar du också Hymy-produkter med vilka du kan uppmärksamma någon på din arbetsplats eller som du kan ge i gåva på någons bemärkelsedag.

Gå till Läroriks webbutiken