Siirry sisältöön

Sosiologiset linssit rennosti nenänvarrella

Opiskelen yhteiskuntatutkimuksen maisteriohjelmassa Tampereen yliopistossa ja luen pääaineena sosiologiaa. Työharjoittelu kuuluu osaksi korkeakouluopintojani. Korkeakouluharjoitteluni Opinkirjolla sijoittui elo-marraskuuhun. Harjoittelujakson tarkoituksena on kehittää yhteiskuntatieteilijän työelämävalmiuksia ja ammatillista osaamista.

Harvoin yhden harjoittelujakson aikana päätyy aloittelijasta kisälliksi, mutta matka sinne voi huomattavasti lyhentyä. Opinnoista kertynyt osaaminen takataskussa ja sosiologiset linssit rennosti nenänvarrella asettavat hyvät mahdollisuudet lähteä kuromaan välimatkaa kiinni.

Työtehtäväni jakautuivat harjoittelussa kahden eri projektin välille. Olin mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Tulevaisuuden koulu -dialogisarjaa, jonka tavoitteena oli mahdollistaa rakentavia keskusteluja koulun ja koulutuksen tulevaisuudesta.

#DialogitTulevaisuudenKoulusta

Osallistuin monipuolisesti dialogisarjan suunnitteluun, materiaalien tuottamiseen sekä projektin viestintään. Lisäksi työtehtäviini kuului Erätauko-dialogien järjestäminen, niistä kerätyn aineiston litterointi sekä julkaisun tuottamisessa avustaminen.

Harjoitteluni aikana pääsin kurkistamaan myös miten koulutusta suunnitellaan ja toteutetaan.  Osallisuuden osaamiskeskuksen toteuttama koulutus asukasvuorovaikutuksesta paneutui nuorten osallisuuden vahvistamiseen kunnan lähiympäristön suunnittelussa. Työtehtäväni sisälsivät muun muassa koulutuksen sisällön ja koulutusmateriaalien suunnittelua, monipuolista tiedonhakua sekä koulutustilaisuuksien järjestämistä.

Harjoittelukokemukseni perusteella yhteiskuntatieteilijällä on kiinnostava rooli järjestöissä.  Yhteiskuntatieteilijällä on valmiuksia liittää tarkasteltavia aihekokonaisuuksia tieteelliseen keskusteluun, poimia sieltä olennaisia näkökulmia ja ratkaisuja sekä suhtautua tietoon kriittisesti. Oli opettavaista huomata, että asiantuntijatyötä toteutettiin harjoittelun aikana paljon keskustelemalla. Rakentavan keskustelun taidot ja oman asiantuntijuuden sanoittaminen nousivat harjoittelussa tärkeiksi työelämätaidoiksi. Asiantuntijuuteni yhteiskuntatieteilijänä on tuonut erilaisia näkökulmia koulun ja oppimisen aiheisiin sekä tarjonnut laajemmin tulokulmia myös kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Monipuolisten työtehtävien, hyvän ohjauksen sekä mukavan työyhteisön valossa harjoittelusta on muodostunut eheä ja opettavainen kokonaisuus. Ennen kaikkea on ollut mukava huomata, että harjoittelun sisältö on mieluisaa, koulutusta vastaavaa työtä, ja minulla on kaikki valmiudet suoriutua siitä hyvin. Konkreettista osaamista on ollut opintojen edetessä vaikea tunnistaa, ja oman asiantuntijuuden hahmottaminen on tuntunut paikoittain haastavalta. Harjoittelujakson suurin anti on ehdottomasti ollut työnteon mukana tullut varmuus omasta osaamisesta sekä asiantuntijatyön sisällöstä. Lisäksi olen päässyt monipuolisten työtehtävien kautta näkemään Opinkirjon toimintaa sekä ymmärtämään laajemmin järjestökentällä tehtävää työtä.

Iso kiitos koko Opinkirjon porukalle mukavasta harjoittelusta!

-Enni Kallio

Jaa sosiaalisessa mediassa

Verkkokaupat


Hymy-verkkokauppa

Täältä voit tilata Hymy-veistoksia ja kunniakirjoja kouluihin ja muihin oppilaitoksiin Hyvän toveruuden kilvan palkinnoiksi.

Siirry Hymy-verkkokauppaan

Opinkirjon verkkokauppa

Täältä voit tilata maksuttomia materiaaleja opetuksen ja kasvatuksen tueksi. Kaupasta löydät myös Hymy-tuotteita työyhteisön hymylle tai lahjaksi merkkipäivänä.

Siirry Opinkirjon verkkokauppaan