Siirry sisältöön

Yhteiskunta ympärillämme muuttuu ja kehittyy kiihtyvästi, koulu ja koulutus sen mukana. Toimintaympäristömme on yhä kompleksisempi ja moniulotteisempi. Tarvitaan erityisesti ennakointi- ja muutoskyvykkyyttä.

Rehtoreille ja sivistysjohdolle suunnattu innostava ja käytännönläheinen valmennus antaa välineen huomisen haltuunottoon.

Valmennus koostuu kahdesta kahden päivän lähijaksosta, jotka sisältävät kukin luentoja sekä  työpajatyöskentelyä, jossa muutosilmiöitä analysoidaan suhteessa omaan kehittämistyöhön, koulutukseen ja oppimiseen. Oppimis- ja työvälineenä on stretegisen kehittämisen ja ennakoinnin digitaalinen alusta Futures Platform.

Lue ennakointi- ja muutoskyvykkyydestä tarkemmin SID-ryhmän blogikirjoituksessa.

 

 

Valmentajina toimivat

Jari Kaivo-oja: HTT, YTM, dosentti, tulevaisuudentutkija, joka on ollut mukana lukuisissa julkisen ja yksityisen sektorin ennakointihankkeissa,

Jari Koskinen: SID-Groupin primus motor ja Futures Platformin konsultoinnin johtaja. Kokenut tulevaisuustietoisen yhteissuunnittelun pioneeri, joka on valmentanut myös opetustoimen esimiehiä.

Dr. Sam Inkinen: mediatutkija, tulevaisuuksien tutkija ja innovaatioasiantuntija

Pasi Lankinen: FT, dosentti, työnohjaaja, erikoisalana muutosta koskeva puhe ja muutoksen aikaansaaminen, kielitietoisuuden kohentaja

 

 

1. päivä: Keskeiset opetusalan työhön ja toimintaympäristöön vaikuttavat muutostekijät

AIKA: 16.5.2019

PAIKKA: Helsinki, tila tarkentuu myöhemmin

 • VUCA-ilmiö ja muut kiihtyviin muutoksiin ja lisääntyvään kompleksisuuteen liittyvät muutosilmiöt.
 • Monumentista itseohjautuvuuteen
 •  Sivistyksen, dialogin ja ketteryyden haasteet. Miten huominen kohdataan?
 • Mitä arvokasta menneisyydestä voidaan noutaa nykyisyyteen?

2. päivä: Tulevaisuuksien ennakoinnin ABC

AIKA: 17.5.2019

PAIKKA: Helsinki, tarkentuu myöhemmin

 • Mitä on tulevaisuuksien ennakointi opetus- ja sivistystoimessa?
 • Edelläkävijyys avattuna
 • 10 huomautusta tulevaisuudesta

3. päivä: Mitä hyötyä on ennakointi- ja muutoskyvykkyydestä?

AIKA: 6.6.2019

PAIKKA: Helsinki

 • Mitä hyötyä on ennakointi- ja muutoskyvykkyydestä?
 • Ennakointi- ja muutoskyvykkyyden mittarit
 • Tarvittavat huomisen taidot, osaamiset ja näkökulmat

4. päivä: Ratkaisuna tulevaisuustietoinen yhteissuunnittelu

AIKA: 7.6.2019

PAIKKA:Helsinki

 • Tulevaisuustietoinen yhteissuunnittelu
 • Kohtaamistahto

Lisätiedot:

Jari Koskinen, SID GROUP, puh. 045 604 9881

jari.koskinen(at)futuresplatform.com

jari.koskinen(at)sid-group.org

 

 

Valmennuksen hinta:

3800 e/henkilö. Mikäli joudut peruuttamaan osallistumisesi kurssille myöhemmin kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme peruutusmaksuna 50 % kurssihinnasta. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 7 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme koko kurssihinnan.

Ilmoittautuminen:

Sitova ilmoittautuminen 10.4. mennessä osoitteeseen opinkirjo@opinkirjo.fi. Ilmoita viestissä osallistujan nimi, taho, osoite, puhelinnumero ja laskutusosoite.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa