Siirry sisältöön

Opinkirjo on nuorisotyön palvelujärjestö, jonka työ toteutuu kouluissa ja oppilaitoksissa yhteistyössä niiden opettajien ja muun henkilöstön sekä huoltajien kanssa.

 

Toimialamme linjauksia ja tulevaisuutta on totuttu tekemään oppimista ja kasvua koskevan tutkimuksellisen tiedon, yhteiskunnan arvojen uusintamisen ja koulutustarpeiden pohjalta. Opinkirjo katsoo kuitenkin tulevaan, niihin tarpeisiin, joista hyvä elämä on tehty vuosikymmenten päästä.

Arvot

Ihmisyys 
Kunnioitamme ihmisyyttä ja ihmisarvoa, tunnustamme ihmisen vastuun osana luontoa. Sivistyksen, vuorovaikutuksen ja empatian avulla voimme elää valoisamman huomisen.

 

Dialogisuus
Ymmärrämme, että suotuisa kehitys edellyttää moniäänistä dialogia.

 

Merkityksellisyys
Pyrimme luomaan maailmaa, jossa jokainen kokee itsensä ja tekonsa merkityksellisinä.

Visio

Opinkirjo kumppaneineen on kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen vaihtoehtoisten tulevaisuuksien keskustelun avaaja ja todeksitekijä.

 

Missio

Opinkirjo tukee lapsia ja nuoria oppimisen yhteisöissä löytämään perustan hyvään elämään, joka on mielekäs ja merkityksellinen.

 

Painopisteet

Merkityksellisyys
Kehitämme sisältöjä ja menetelmiä, jotka ovat paitsi osallistavia, myös merkityksellisiä.

Hedelmällinen toisin ajattelu
Toteutamme systemaattista toisin ajattelemista sisällöissämme ja hankkeissamme. Edistämme näkökulmien monipuolistumista verkostoissamme ja toimialoillamme.

 

Dialogi
Edistämme dialogia ja dialogin taitoja kaikissa toimissamme ja sisällöissämme.

 

Muutoksen fasilitointi

Opinkirjon muutosta ja strategista kehittämistä on fasilitoinut yhteistyökumppanimme SID Group. Keväällä 2021 järjestimme kolme yhteissuunnittelun päivää, joiden teemana olivat 1) tulevaisuuden ennakointi, 2) tulevaisuuksien kuvittelu ja luominen sekä 3) tulevaisuuden sanallistaminen.

Tästä voit ladata yhteistyömme tuloksena syntyneen kirjan Tulevaisuudet ja hedelmällinen toisin ajattelu.

Tulevaisuudet ja hedelmällinen toisin ajattelu

Tulevaisuuden ennakointimme alustana oli Futures Platform, videoidemme tuottajana True Comminications Oy.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Verkkokaupat


Hymy-verkkokauppa

Täältä voit tilata Hymy-veistoksia ja kunniakirjoja kouluihin ja muihin oppilaitoksiin Hyvän toveruuden kilvan palkinnoiksi.

Siirry Hymy-verkkokauppaan

Opinkirjon verkkokauppa

Täältä voit tilata maksuttomia materiaaleja opetuksen ja kasvatuksen tueksi. Kaupasta löydät myös Hymy-tuotteita työyhteisön hymylle tai lahjaksi merkkipäivänä.

Siirry Opinkirjon verkkokauppaan