Siirry sisältöön

Osallisuuden edistämistä ja demokratiakasvatusta toteuttamassa

Suoritin ensimmäisen korkeakouluharjoitteluni Kehittämiskeskus Opinkirjolla helmi-maaliskuussa 2024. Opiskelen yhteiskuntapolitiikan ja sukupuolentutkimuksen maisterin tutkintoja Helsingin yliopistossa, ja harjoittelu kuuluu osaksi yhteiskuntapolitiikan maisteriopintojani. Harjoittelujakson tavoitteena on kehittää asiantuntijaosaamista, pohtia asiantuntijaidentiteettiä, soveltaa tieteenalakohtaista tietoa, hahmottaa potentiaalisia urapolkuja ja verkostoitua.

Hain Opinkirjolle harjoitteluun ennen muuta siksi, että olen opintojeni aikana keskittynyt tasa-arvon, osallisuuden ja kestävyyden kysymyksiin, ja nämä teemat ovat Opinkirjon toiminnan, arvojen ja vision ytimessä. Kirjoitin aikanaan kandidaatintutkielmani nuorten ja nuorten aikuisten yksinäisyyttä selittävistä tekijöistä ja tutustuin kirjoitusprosessin aikana ensimmäistä kertaa tarkemmin nuorisotutkimuksen monitieteiseen kenttään ja nuorten osallisuuden esteisiin. Opinkirjolla pääsin työskentelemään nuorten osallisuuden edistämisen ja demokratiakasvatuksen parissa.

Harjoittelussa fokusalueeni oli Nuorten parlamentti. Harjoittelussa

  • tuotin valmistavaa materiaalia yläasteikäisille osallistujille,
  • kokosin turvallisemman tilan periaatteet tapahtumaan yhdessä työryhmän kanssa,
  • loin tapahtumaa koskevia kyselyitä,
  • osallistuin viestinnän suunnitteluun ja
  • pääsin fasilitoimaan nuorten ja kansanedustajien välisiä vaalipiiritapaamisia.

Pääasiallinen tehtäväni oli tuottaa materiaali- ja tehtäväpaketti Nuorten parlamentin istuntopäivään osallistuville oppilasedustajille ja toimittajaoppilaille sekä heidän kouluilleen. Materiaalia käyttäen nämä voivat tutustua eduskunnan toimintaan ja kansanedustajalaitokseen, eduskunnan valiokuntien ajankohtaisiin teemoihin, erilaisten uutis- ja mediasisältöjen tuottamiseen sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Harjoitteluni perusteella järjestökenttä tarjoaa yhteiskuntatieteilijälle (ja humanistille) monipuolisia, osaamista kehittäviä ja laajaan yhteistyöhön perustuvia työtehtäviä. Järjestössä työskentely edellyttää kiinnostusta paitsi järjestön ydintehtäväkenttään, myös laajemmin yhteiskuntaan ja ajankohtaisiin keskusteluihin. Laaja-alaisesta ja poikkitieteellisestä perehtyneisyydestä on kokemukseni mukaan valtavasti hyötyä järjestötyöskentelyssä, sillä järjestötyössä käsillä olevat teemat risteävät ja limittyvät keskenään. Esimerkiksi minulla ei juuri ollut ennen harjoittelua kokemusta kasvatuksen ja opetuksen parista, mutta yhteiskuntapolitiikasta karttunut ymmärrykseni eriarvoisuudesta, osallisuudesta, demokratiasta ja kestävyydestä antoivat hyvän pohjan harjoittelulleni.

Opinkirjolla ymmärsin syvällisesti, kuinka merkittävässä ja kaikkea toimintaa läpileikkaavassa roolissa arvoperustaisuus sekä välitön yhteistyö lähitoimijoihin järjestökentällä on. Läheinen ja pitkäaikainen yhteistyö muiden toimijoiden kanssa eri hankkeissa puolestaan vahvistaa yhteistyörakenteita ja lisää vaikuttavuutta. Opinkirjon toiminnassa arvot näkyvät konkreettisesti toimintatavoissa. Dialogisuus ja osallisuuden edistäminen huomioidaan paitsi sidosryhmäyhteistyössä ja hanketyöskentelyn eri vaiheissa myös työyhteisö- ja toimistokulttuurin arjessa. Opinkin harjoittelun aikana valtavasti dialogisuuden periaatteista ja käytännöistä.

Harjoittelussa parasta oli saada tietoa nuoria kiinnostavista ajankohtaisista kysymyksistä, tuottaa yläasteikäisille nuorille ennakkomateriaalia, Opinkirjon työkulttuuri, kansanedustajien ja nuorten tapaamisten fasilitointi sekä yhteistyö eduskunnan kanssa.

Harjoitteluvinkiksi kaikille korkeakouluopiskelijoille antaisin sen, että kannattaa tuoda ideoita ja kehitysehdotuksia rohkeasti esiin! Nostin itse esiin ensimmäisinä harjoittelupäivinäni, olisiko Nuorten parlamentin kyselytunnille mahdollista järjestää viittomakielistä tulkkausta. Oli palkitsevaa nähdä, kuinka prosessi eteni yksittäisestä ehdotuksesta keskustelun kautta käytäntöön. Kyselytunnin viittomakielinen tulkkaus on Opinkirjon, eduskunnan ja Yleisradion välisen yhteistyön tulos. Vaikka kahden kuukauden harjoittelujakso oli lyhyt, vahvisti se asiantuntemustani ja ammatillista itseluottamustani, opetti järjestömaailmasta paljon ja auttoi minua hahmottamaan tulevaisuuden suuntaviivoja urapolullani.

Kiitos mahtavasta harjoittelujaksosta koko Opinkirjon porukalle!

Teksti ja kuva: Minttu Viini

Jaa sosiaalisessa mediassa

Verkkokaupat


Hymy-verkkokauppa

Täältä voit tilata Hymy-veistoksia ja kunniakirjoja kouluihin ja muihin oppilaitoksiin Hyvän toveruuden kilvan palkinnoiksi.

Siirry Hymy-verkkokauppaan

Opinkirjon verkkokauppa

Täältä voit tilata maksuttomia materiaaleja opetuksen ja kasvatuksen tueksi. Kaupasta löydät myös Hymy-tuotteita työyhteisön hymylle tai lahjaksi merkkipäivänä.

Siirry Opinkirjon verkkokauppaan