Siirry sisältöön

TULEVAISUUDEN PERUSKOULU LUO TULEVAISUUSUSKOA

Peruskoulun tulevaisuustyön neuvottelukunta kokoontui helmikuun alussa. Sen tavoitteena on luoda visio peruskoulusta 2040-luvulla. Pohdittavaksi on erityisesti asetettu, miten peruskoulutuksella voitaisiin vastata globaaleihin kestävyyshaasteisiin, miten tekoälyä käytettäisiin ja mitkä olisivat oppimistulokset, joita tulevaisuuden peruskoulutuksella haluttaisiin saavuttaa.

Koulun ja koulutuksen tulee muuttaa elämää ja kykyä elää paremmin valmiuksin, kuin kouluttautumatta. Se on tärkein lupaus, jonka koulun tulee lapselle antaa. Nyt olemme murroskohdassa, jossa maailman muutos on nopeaa. Ei ole itsestään selvää, että sisällöt, joita nykyisessä koulussa opitaan ja tavat, joilla oppimista yritetään aikaansaada, antavat paremman elämän edellytykset. Signaaleja tästä on paljon. Koulutususko hiipuu.

Tulevaisuuden koulun tärkein edellytys on luoda oppijoille luottamusta tulevaisuuteen: Uskoa siitä, että kouluttautumalla säilyy mahdollisuus oman elämänsä mielekkääseen ja merkitykselliseen johtamiseen. Syntyäkseen tulevaisuususko edellyttää luottamusta. Luottamusta omiin tietoihin, taitoihin ja kyvykkyyksiin hallita ja sopeutua muutoksiin ja myös tehdä itse suotuisaa muutosta. Kukaan ei halua olla ajopuu, vaan aktiivinen toimija elämänsä ja yhteisönsä puolesta. Se edellyttää luottamusta muihin ihmisiin: Myös muut ihmiset haluavat olla aktiivisia, hakea ratkaisuja parempaan elämään. On voitava luottaa, että he hakevat hyvää.

Luottamuksen perusta liittyy arvoihin. On ymmärrettävä, mitkä arvot halutaan jakaa. On myös lasten, peruskoululaisten oikeus saada ymmärtää ja vaikuttaa siihen, mitkä arvot peruskoulussa halutaan jakaa. Onko kaikille nykyisin selvää, mikä on koulutuksen arvopohja tai mikä sen halutaan olevan? Jakavatko kaikki koulun ihmiset, siis lapset, huoltajat, opettajat ja koulun muut aikuiset tämän arvopohjan? Näkyykö tämä arvopohja yhteiskunnassa muutoin, vai onko esim. median viestintä ristiriidassa koulun arvojen kanssa?

Arvojen sanotaan olevat pitkäkestoisia, jopa pysyviä. Maailma muuttuu, mutta arvot pysyvät. Pysyvyyttä voidaan luoda jakamalla arvoja, elämällä niitä todeksi joka hetki. Ne ovat myös tulevaisuususkon kulmakiviä.

 

Minna Riikka Järvinen, KT, FM, EMBA

Toiminnanjohtaja

Kehittämiskeskus Opinkirjo

Peruskoulun tulevaisuustyön neuvottelukunnan jäsen

Jaa sosiaalisessa mediassa

Verkkokaupat


Hymy-verkkokauppa

Täältä voit tilata Hymy-veistoksia ja kunniakirjoja kouluihin ja muihin oppilaitoksiin Hyvän toveruuden kilvan palkinnoiksi.

Siirry Hymy-verkkokauppaan

Opinkirjon verkkokauppa

Täältä voit tilata maksuttomia materiaaleja opetuksen ja kasvatuksen tueksi. Kaupasta löydät myös Hymy-tuotteita työyhteisön hymylle tai lahjaksi merkkipäivänä.

Siirry Opinkirjon verkkokauppaan