Siirry sisältöön

Koulutuspoliittisten näkemysten oikeutukset tulevaisuusdialogeissa

Harjoittelijamme Enni Kallion progradu-työ koulutuspoliittisten näkemysten oikeutuksista tulevaisuusdialogeissa paneutui syksyllä 2022 järjestettyihin dialogeihin tulevaisuuden koulusta.

Tutkielmassa tarkasteltiin  opetus- ja kasvatusalan asiantuntijoiden näkemyksiä koulutuspolitiikasta hyödyntäen Kari Palosen laajaa näkökulmaa poliittisen toiminnan tarkasteluun. Pro gradun analyysissa käytettiin Luc Boltanskin ja Laurent  Thévenot’n oikeuttamisteoriaa. Tutkielmassa  selvitettiin, millaisia potentiaalisesti kiistanalaisia näkökulmia koulusta käytävissä keskusteluissa ilmenee ja millaisiin oikeutuskäsityksiin keskustelijat argumenteissaan tukeutuvat. Aineistona oli  kuuden tulevaisuuden koulun teemoja käsittelevän dialogin muistiinpanot. Dialogit olivat  Kehittämiskeskus Opinkirjon järjestämää Tulevaisuuden koulu -dialogisarjaa, jossa osallistujat pääsivät Erätauko-keskustelujen muodossa jakamaan ajatuksiaan tulevaisuuden koulun teemoista. Dialogisarjassa keskusteluja käytiin kouluhyvinvoinnista, koulun tulevaisuuden tehtävistä sekä koulutuksen arvopohjasta. Aineiston analyysi on toteutettu laadullisen sisällönanalyysin avulla.

Aineiston analyysin tuloksena hahmottui kolme kontekstia koulutuspoliittisille kiistanalaisille näkemyksille: kouluinstituution yhteiskunnalliset tehtävät, koulutuksen yhteiskunnalliset tehtävät sekä reitit koulutuksen kehittämiseen. Tulokset esittelevät tarpeen koulun poliittisuuden tunnistamiseen ja tarjoavat erilaisia käsityksiä koulutuksen tasa-arvosta sekä demokraattisesta ja kestävästä elämäntavasta. Koulutuspolitiikkaa on osattava tarkastella politiikan laajan näkökulman kautta. Tämä mahdollistaa koulutuspoliittisen keskustelun kiistanalaisuuden sekä keskusteluun vaikuttavien toimijoiden moninaisuuden tunnistamisen.

Tutkielma julkaistaan limited access -muodossa eli sitä ei ole saatavilla vapaasti verkossa.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Verkkokaupat


Hymy-verkkokauppa

Täältä voit tilata Hymy-veistoksia ja kunniakirjoja kouluihin ja muihin oppilaitoksiin Hyvän toveruuden kilvan palkinnoiksi.

Siirry Hymy-verkkokauppaan

Opinkirjon verkkokauppa

Täältä voit tilata maksuttomia materiaaleja opetuksen ja kasvatuksen tueksi. Kaupasta löydät myös Hymy-tuotteita työyhteisön hymylle tai lahjaksi merkkipäivänä.

Siirry Opinkirjon verkkokauppaan