Siirry sisältöön

Nuorisotyötä koulussa – Mitä se on ja mistä sitä saa?

Useimmilla meillä on jokin mielikuva nuorisotyöstä. Nuorten kanssa olemista, keskustelua, pelaamista ja leirejä. Nuorisolaissa kirjoitetaan aktiivisen kansalaisuuden edistämisestä, sosiaalisesta vahvistamisesta, kasvun ja itsenäistymisen tukemisesta sekä sukupolvien välisestä vuorovaikutuksesta. Miten nuorisotyö sitten istuu koulumaailmaan?

Koulu niputtaa lapset ja nuoret ryhmiksi, määrittää kriteerit ja asteikot osaamiselle ja arvioinnille, koulussa on omat sääntönsä ja hierarkiansa. Aikuisia ammattilaisia on paljon monilla eri koulutustaustoilla. Silti nuorisotyölle jää paljon toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Erilaisten teemapäivien- ja viikkojen, kohdennettujen pienryhmien ja ryhmäyttämispäivien kautta nuorisotyö on jo vakiinnuttanut paikkansa Suomen kouluissa. Nyt ollaan erilaisten hankkeiden kautta ottamassa uutta askelta koulun ja nuorisotyön yhteistyössä. Puhutaan koulunuorisotyöstä.

Joustavasti koulun arjessa
Koulunuorisotyöllä tarkoitetaan nuorisotyöntekijän asemoitumista tiiviisti koulun arkeen. Nuorisotyöntekijöillä on kouluissa tiloja, joissa järjestetään yksilö- ja ryhmätapaamisia, välillä kohdennetusti, välillä ilman erityisempää syytä kohtaamiselle. Työnkuva joustaa kunkin koulun, yhteisön ja ajankohtaisen tilanteen mukaan ja nuorisotyön ammattilainen osaa toimia luontevasti oppilaiden parissa käytävillä, sosiaalisissa tiloissa ja vaikkapa taito- ja taideaineiden opetustiloissa. Ammattitaitoon liittyvä vuorovaikutuksellinen ja kohtaava työote ja ohjaamisen osaaminen mahdollistavat oppilaiden tukemisen niinä hetkinä, kun opetushenkilöstö, oppilaanohjaus, koulun johto tai opiskeluhuolto eivät ehdi paikalle, tai ole vahvimmalla osaamisalueellaan. Nuorisotyöntekijä voi toimia työparina esimerkiksi luokanvalvojan, opon tai kuraattorin kanssa. Koulunuorisotyö ulottuu tarpeen mukaan myös kouluajan ulkopuolelle ja tekee yhteistyötä huoltajien kanssa.

Vaihtelevat nimikkeet
Joissain kunnissa koulunuorisotyö on otettu osaksi koulun henkilöstöä ja nuorisotyöntekijöitä palkataan kouluihin mahdollisuuksien mukaan. Nimikkeitä on monia, kuten esimerkiksi yhteisöohjaaja ja kouluvalmentaja. Olennaista on kuitenkin nuorisoalan koulutus. Suotavaa on myös aiempi työkokemus nuorisotyön kentältä, sen verran vaativa työympäristö koulu- ja oppilaitosmaailma on. Etenkin kun nuorisotyön toimintatavat, tavoitteet ja pidemmän aikavälin vaikutukset ei vielä ole kaikkien kouluissa ja oppilaitoksissa toimivien ammattilaisten tiedossa.

Nuorisotyötä eri tahojen toteuttamana
Jos koulussasi, tai oppilaitoksessasi ei vielä toimi koulunuorisotyöntekijää, kannattaa lähestyä paikallista kunnan, tai seurakunnan nuorisotyötä ja pyytää ennakkoluulottomasti heitä yhteistyöhön. Myös monet järjestöt tekevät nuorisotyötä oma erityisosaaminen edellä. Järjestöjä kannattaa lähestyä esimerkiksi väkivallan ehkäisyn, mielenterveyden edistämisen tai päihdekasvatuksen tiimoilta. Koulu on kasvaville lapsille ja nuorille äärimmäisen tärkeä paikka, siksi sinne on tärkeää järjestää lisää kohtaavia aikuisia ja entistäkin enemmän tukea kasvulle ja yhdessäololle.

Heikki Korhonen, hankekoordinaattori, Kehittämiskeskus Opinkirjo

 

Kirjoittaja on toiminut nuorisotyössä vuodesta 2001 ja koulunuorisotyössä vuodesta 2016

Jaa sosiaalisessa mediassa

Verkkokaupat


Hymy-verkkokauppa

Täältä voit tilata Hymy-veistoksia ja kunniakirjoja kouluihin ja muihin oppilaitoksiin Hyvän toveruuden kilvan palkinnoiksi.

Siirry Hymy-verkkokauppaan

Opinkirjon verkkokauppa

Täältä voit tilata maksuttomia materiaaleja opetuksen ja kasvatuksen tueksi. Kaupasta löydät myös Hymy-tuotteita työyhteisön hymylle tai lahjaksi merkkipäivänä.

Siirry Opinkirjon verkkokauppaan