Siirry sisältöön

Ilmastoaiheiden Suora linja on avattu

Pähkäiletkö oppilaidesi kanssa visaisen ilmastokysymyksen parissa? Ilmastokirjon Suora linja hankkii vastauksen.

Ilmastonmuutos on monipuolinen aihe, joka liittyy useimpiin koulun oppiaineisiin. Se voi herättää monia kysymyksiä, joihin oppimateriaalit eivät suoraan tarjoa vastauksia. Tilastoja, informaatiota ja dataa on paljon eikä sitä aina ole helppoa tulkita.

Ajankohtaista tietoa suoraan asiantuntijoilta

Niinpä Ilmastokirjo-sivustollemme on avattu Suora linja. Se tuottaa koulun käyttöön ajankohtaista tietoa suoraan asiantuntijoilta. Lähettäkää kysymyksenne osoitteeseen suoralinja@opinkirjo.fi, ja me huolehdimme vastauksen hankkimisesta.

Suoralle linjalle oppilaat voivat myös lähettää aloitteita, ehdotuksia ja vaatimuksiakin eri alojen päättäjille. Myös näihin kannanottoihin hankimme vastauksen ja palautteen.

Kysymysten, ehdotusten ja mielipiteiden muotoa tai sisältöä ei ole tarkoin rajattu. Kokoava teema on ilmastonmuutos ja sen hillintä. Napakat ja poleemisetkin lähestymistavat ovat sallittuja.

Voitte myös lähettää kirjeen päättäjälle. Ilmastokirjo toimittaa sen perille ja hankkii palautteen. Näin lapset ja nuoret voivat vaikuttaa päättäjiin mielipiteillään.

Apua tiedonhankintaan

Ilmastokirjon Suora linja antaa mahdollisuuden monipuoliseen luokka- ja ryhmätyöskentelyyn kysymyksiä, kirjeitä ja aloitteita laadittaessa.

Suoraa linjaa rakennettaessa opimme, että vaikka ilmastotietoa on saatavilla paljon ja monet materiaalit ovat erinomaisia, kokonaiskuvaa ei aina ole helppoa tavoittaa. Ei varsinkaan, jos tiedonhankinta koskee jotakin tiettyä aihekokonaisuutta. Juuri tähän Ilmastokirjon Suora linja tahtoo vastata.

Kuinka suhteuttaa perunapussin hiilijalanjälki vaikkapa suihkunveden vastaavaan? Mikä on hiiliekvivalenttitonni? Entä typpioksiduuli? Mitä tarkoittaa, että maatalouden ilmastopäästöjä raportoidaan kahdella eri sektorilla? Miten verrata vaikkapa autoilun vähentämisen ja kasvispainotteisempaan ruokavalioon siirtymisen vaikutusta hiilijalanjälkeen? Missä kaikkialla ilmastonmuutoksen hillitsemisestä päätetään?

Ilmastokirjon Suora linja tahtoo tehdä monimutkaisistakin asioista selkeitä. Kaikkiin teemoihin ei toki voida antaa yksiselitteisiä vastauksia eivätkä kaikki asiat ole mustavalkoisia. Tiedonhankinnan pohjaksi on silti mielekästä luoda selkeitä lähtökohtia. Niitä Suora linja tarjoaa.

Ilmastokirjon Suora linja on vaikuttamisen kanava

Keskeistä on myös lasten ja nuorten äänen kuuleminen. Koululaisten ilmastoliikehdintä on osoittanut, että lapset ja nuoret tahtovat vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Vaikuttaminen ei toteudu ilman vaikuttamisen kanavia.

Ilmastokirjon Suora linja on yksi keino vaikuttaa. Välitämme mielipiteet, vaatimukset, ehdotukset ja kysymykset politiikan ja yritysmaailman päättäjille. Hankimme myös vastaukset. Ja fasilitoimme myös jatkokeskustelun.

Tavoitteena on näet synnyttää laajakantoista dialogia aikuisten ja lasten ja nuorten kesken. Suuristakin teemoista tahdomme virittää julkisia keskusteluja niin, että lasten ja nuorten näkemykset otetaan huomioon.

Kysy, ehdota, vaadi tai tee aloite

Ilmastokirjon Suora linja palvelee nimenomaan kouluja, opettajia ja oppilaita. Tarjoamme monipuolista tukea tiedonhankintaa ja omia projekteja varten.

Kysy, ehdota, vaadi, tee aloite! Me huolehdimme lopusta. Siitä se lähtee, ilmastonmuutoksen haltuun ottaminen! Koululaiset rules!

Jyrki Laine

Ilmastokirjo

Jaa sosiaalisessa mediassa

Verkkokaupat


Hymy-verkkokauppa

Täältä voit tilata Hymy-veistoksia ja kunniakirjoja kouluihin ja muihin oppilaitoksiin Hyvän toveruuden kilvan palkinnoiksi.

Siirry Hymy-verkkokauppaan

Opinkirjon verkkokauppa

Täältä voit tilata maksuttomia materiaaleja opetuksen ja kasvatuksen tueksi. Kaupasta löydät myös Hymy-tuotteita työyhteisön hymylle tai lahjaksi merkkipäivänä.

Siirry Opinkirjon verkkokauppaan