Siirry sisältöön

Uusi sivusto ilmastokirjo.fi tukee opettajia ilmastokasvatuksessa

Kehittämiskeskus Opinkirjon Ilmastokoulu-hankkeen tuottama sivusto ilmastokirjo.fi tarjoaa etupäässä peruskoulujen opettajille tukea ja työkaluja ilmastonmuutoksen käsittelyyn monialaisesti tai oman oppiaineen kautta.

Sivustolle kootut toimintamallit kannustavat kokemukselliseen ja oppilaslähtöiseen toimintaan ja ratkaisujen kehittämiseen yhdessä opetussuunnitelman edellyttämän aktiivisen kansalaisuuden ja ekososiaalisen sivistyksen hengessä.

Ilmastonmuutos on kansallisen nuorisobarometrin mukaan nuorten päällimmäinen huolenaihe. Moni kysyy, miten kouluissa pitäisi reagoida huoleen ja kuinka opettajat voisivat auttaa nuoria käsittelemään ilmastonmuutokseen liittyvää huolta ja ahdistustaan. Ilmastokirjo.fi antaa vastauksia sekä rohkaisee ja kannustaa opettajia käsittelemään ilmastoasioita ja käynnistämään yhteistä toimintaa, joka edistää kouluyhteisössä merkityksellisyyden tunnetta ja toivoa.

Ilmastokasvatus vaatii kokonaisvaltaista otetta

Ilmastokasvatus on monialainen kokonaisuus, jossa tulee ottaa huomioon tiedon ja ymmärryksen lisäksi tunteet, arvot ja identiteetti. Sakari Tolppasen, Essi Aarnio-Linnanvuoren, Hannele Cantellin ja Anna Lehtosen kehittämä ilmastokasvatuksen polkupyörämalli tarkasteleekin ilmastokasvatusta monitieteisenä, kulttuurisena ja globaalina yhteiskunnallisena haasteena.

Mallissa oppimisen runko rakentuu arvoista, identiteetistä ja maailmankuvasta. Ilmastonmuutoksen ymmärtämiseen taas tarvitaan tietoa, systeemistä ymmärrystä ja ajattelun taitoja. Lisäksi uuden oppiminen vaatii aina myös osallisuutta, motivaatiota, käytännön harjoittelua ja toimintaa, eikä toivoa ja tunteitakaan saa unohtaa. Koko polkupyörää ohjaa tulevaisuusajattelu, joka määrää suunnan ja ilmastokasvatuksen tavoitteet.

Ilmastokirjo tarjoaa opettajille monipuolisen työkalupakin

Ilmastokirjo.fi-sivuston Open työkalupakki pyrkii ottamaan huomioon ilmastokasvatuksen kokonaisvaltaisuuden. Se on monipuolinen kokonaisuus, johon on koottu internetissä vapaasti saatavilla olevia tietolähteitä ja oppimateriaaleja, aineistoa keskustelun virittelyyn, keskustelu- ja ideointityökaluja, yhteiskehittämisen malleja ja työkaluja tunteiden käsittelyyn.

”Ilmastokasvatuksen moniulotteisuuden ja laajuuden sekä ilmastoasioiden ristiriitaisiakin tunteita herättävän luonteen vuoksi halusin tuoda esille sen, kuinka monella tavalla ja monesta näkökulmasta ilmastonmuutosta voidaan käsitellä. Olen koonnut Open työkalupakkiin tietolähteitä ja malleja, joiden pohjalta voidaan yhdessä lähteä pohtimaan ja kehittämään juuri omaan kouluun sopivia ratkaisuja esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi”, perustelee työkalupakin koonnut Eeva Mäkelä.

Asiantuntijoiden sekä lasten ja nuorten puheenvuoroja

Open työkalupakin lisäksi ilmastokirjo.fi-sivustolla on asiantuntijoiden, lasten ja nuorten puheenvuoroja sekä esimerkkejä kouluissa käynnistetystä ilmastotoiminnasta. Videopuheenvuoroissaan lapset ja nuoret kertovat ilmastonmuutoksen herättämistä tunteista ja tulevaisuudentoiveistaan ja -visioistaan sekä kannustavat opettajia käsittelemään ilmastoasioita koulussa.

”Nuorten kanssa keskustellessani olen huomannut, että heillä on tiedonjano. He haluavat hahmottaa ilmastokriisin kokonaisuuden ja kaipaavat luotettavaa tietoa valintojensa pohjaksi”, kertoo Eeva Mäkelä.

Kokemuksellisuutta ja toimintaa

Kevättalven aikana Ilmastokirjo vie koululaisia tapaamaan yrityspäättäjiä ja toimijoita, jotka työskentelevät ilmastomuutoksen torjumiseksi. Kohtaamisista kertyy uutta tietoa, kokemuksellisuutta ja vaikuttamista. Ilmastokirjo pyrkiikin avaamaan ovia sinne, missä ilmastonmuutosta ratkaistaan. Sivustolle on kevään aikana tulossa kokemusvideoita ja oppimiskokonaisuuksia, joita voi hyödyntää ilmasto-opetuksessa.

Ilmastokirjo.fi-sivusto

Jaa sosiaalisessa mediassa

Verkkokaupat


Hymy-verkkokauppa

Täältä voit tilata Hymy-veistoksia ja kunniakirjoja kouluihin ja muihin oppilaitoksiin Hyvän toveruuden kilvan palkinnoiksi.

Siirry Hymy-verkkokauppaan

Opinkirjon verkkokauppa

Täältä voit tilata maksuttomia materiaaleja opetuksen ja kasvatuksen tueksi. Kaupasta löydät myös Hymy-tuotteita työyhteisön hymylle tai lahjaksi merkkipäivänä.

Siirry Opinkirjon verkkokauppaan