Siirry sisältöön

Muotoilua, muotoilua!

”Haluamme olla yksi niistä, jotka vievät suomalaista muotoilua eteenpäin”, kuulutti suomalainen pankkiryhmä OP neljä vuotta sitten.[1] ”Palvelumuotoilun osaajista on pulaa”, julisti Helsingin Sanomat[2] vuonna 2017. Helsinki on jo usemman vuoden hyödyntänyt muotoilua yhä enemmän kaupunkien palveluiden kehittämisessä.[3] Vanhempien kanssa muotoillaan yhteistä koulua #uuttakoulua-hankkeessa.[4]

Muotoilu ja muotoilun hyödyntäminen on tullut luontevaksi osaksi eri alojen arkea viimeisten 5-10 vuoden aikana. Palveluista toivotaan käyttäjäystävällisempiä, ja niitä halutaan kehittää yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhteiskunnallisia haasteita ratkotaan muotoilullisin keinoin. Myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin on sisällytetty muotoilun teemoja, ja näin muotoilulla nähdään olevan paikka opetuksessakin. Kuka tahansa opettaja voi käyttää muotoiluprosessia työkalunaan. Myös oppilas voidaan jo nähdä oman kouluympäristönsä muotoilijana.

Opinkirjo ja Designmuseo ovat kouluttaneet kahden viimeisen lukuvuoden aikana 160 perus- ja toisen asteen opettajaa eri puolilta Suomea muotoilun hyödyntämiseen koulutyössä. Muotoiluajattelu ja -prosessi sekä muotoilun menetelmät ovat tulleet opettajille tutuiksi koulutusten aikana. Muotoilun työkalut ovat auttaneet monialaisten oppimiskokonaisuuksien rakentamisessa. Ammattimuotoilijoiden puheenvuorot ovat olleet erityisen kiinnostavia kurkistuksia muotoilijan työhön, ja vierailut start up -ympäristöihin ovat avanneet uusia näkökulmia opetukseen ja työelämään. Varsinainen oppi on kuitenkin tullut opettajien toteuttamissa muotoilun oppimiskokonaisuuksissa kentällä, omalla koululla oppilaiden kanssa.

Meillä kouluttajilla on ollut huikea onni saada nähdä opettajia kehittämässä opetustaan tarjoamillamme muotoilumenetelmillä. Oppilaat ovat muotoilleet koulua paremmin toimivaksi aina Turusta Kittilään, ja uusia hyödyllisiä tuotteita on muotoiltu Hämeessä ja Pohjois-Pohjanmaalla. Lisättyä todellisuutta ja 3D-tulostusta on testattu yhteiskehittämisessä muun muassa ympäri Varsinais-Suomea ja Uuttamaata. Palvelu- ja tuotemuotoilun menetelmiä on käytetty eri puolella Suomea kouluissa mallikkaasti pienten ryhmien prosesseina tai koko koulua osallistavina projekteina.

Muotoilu on antanut, mutta on se uuden kokeilu ottanutkin. Opettajien kokemukset ovat olleet antoisia, hauskoja ja haasteellisiakin, innostavia, yhteistyössä onnistuneita tai yksin läpi vietyjä. Opettajien suunnittelemat ja toteuttamat monialaiset oppimiskokonaisuudet (mokki) muotoilua hyödyntäen ovat olleet mahtavia, oli niissä sitten vähän kompasteltukin matkalla tahi onnistuttu loistavasti. Kaikki mokit ja mokat ovat opettaneet jotain. Opettajien taito yhteiskehittää ja sparrata muita sekä rohkeus kokeilla on tuonut koulutuskokonaisuuksiin suurta iloa ja innostusta.

Miksi muotoilua siis kouluihin? Sen lisäksi, että se on oiva yhteiskehittämisen tapa koulun kehittämiseen aikuisten kesken, oppilaiden kanssa toteutettuna se tarjoaa lapsille ja nuorille niitä taitoja, joita tulevaisuuden (työ)elämään peräänkuulutetaan. Muotoiluprosessi on luova ongelmanratkaisuprosessi, joka pitää sisällään lukemattoman määrän erilaisia menetelmiä, joiden avulla ongelmaan voidaan löytää ratkaisu. Matkaa tehdään vuorovaikutteisesti ja osallistavasti, yhteistyötaidot karttuvat, empatiakyky vahvistuu ja haaviin jää kymmeniä tapoja ideoida uutta. Oppilaat saavat valmiuksia kokeilemiseen, tutkimiseen, kehittämisen ja kiteyttämiseen. Kriittinen muotoilukasvatus avaa silmät myös ympäristöteemoihin ja kuluttamiseen. Kohdatessaan ongelman lapset ja nuoret voivat aina hyödyntää oppimaansa muotoiluajattelua ja -menetelmiä.

Opetushallituksen rahoittamat pitkäkestoiset opettajien täydennyskoulutukset ovat nyt loppusuoralla. Opinkirjon ja Designmuseon yhteistyö on syventynyt, ja olemme oppineet sekä toisiltamme että opettajilta paljon. Meille on piirtynyt yhteinen kuva muotoilukasvatuksesta ja sen mahdollisuuksista kouluissa. Koulutukseen kehittämämme materiaalit lepäävät laatikoissa, opettajien kirjaamat monialaisten oppimiskokonaisuuksien raportit on säilöttynä tietokoneen kansioissa. Piiloon ne eivät jää, sillä se, mitä opettajat eniten koulutuspäivillä kiittelivät ja loppuseminaarissamme toivoivat, oli muiden opettajien kokemusten kuuleminen ja näkeminen. Siksi kaikki MOKKI: Muotoilulla monialaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä MOKKI: Tuotemuotoilua ja teknologiaa monialaisesti -koulutusten materiaalit löytyvät jatkossa maksutta muotoilupakki.fi -sivustolta. Sinne saamme julkaistavaksi syksyn mittaan yhä enemmän myös opettajien toteuttamia mokkiprojekteja muiden opettajien parastettavaksi.

Ja eiku muotoilemaan!
Marjo Kenttälä

Kirjoittaja on erityisasiantuntijana Opinkirjossa, jossa hän innostuu yrittäjyys- ja muotoilukasvatuksen teemoista ja kehittää jo pelkästään kehittämisen ilosta. Ja odottaa jo kovasti lunta ja talvea. 

www.muotoilupakki.fi

[1] Markkinointi ja Mainonta 16.11.2015 [2] HS 21.9.2017
[3] https://www.hel.fi/designhelsinki/fi/Muotoilu-kaupunki/Helsinki+muotoilukaupunkina
[4] https://www.uuttakoulua.fi/tiedotepalsta/show.tmpl?id=6571&sivu_id=9058

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Verkkokaupat


Hymy-verkkokauppa

Täältä voit tilata Hymy-veistoksia ja kunniakirjoja kouluihin ja muihin oppilaitoksiin Hyvän toveruuden kilvan palkinnoiksi.

Siirry Hymy-verkkokauppaan

Opinkirjon verkkokauppa

Täältä voit tilata maksuttomia materiaaleja opetuksen ja kasvatuksen tueksi. Kaupasta löydät myös Hymy-tuotteita työyhteisön hymylle tai lahjaksi merkkipäivänä.

Siirry Opinkirjon verkkokauppaan