Siirry sisältöön

Tiedekasvatuksen edistäminen

Tieteellisen lukutaidon kehittäminen vaatii moniammatillista lähestymistapaa ja yhteistyötä. Opinkirjo on mukana useissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Tiedekasvatusta kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa

Kuten tieteessä myös tiedekasvatuksessa kehitettävät ratkaisut ovat usein monitieteisiä. Toisaalta tiede on käsitteenä laaja ja monipuolinen, ja toisaalta eri ikäryhmät edellyttävät eri lähestymistapoja. Siksi verkostoissa toimiminen ja mukana oleminen on tärkeää. Opinkirjossa tiedekasvatus nähdään laajana, kaikki tieteenalat, matematiikan ja teknologian yhdistävänä kokonaisuutena. Siihen linkittyvät myös ajatteluntaidot, ilmiöoppiminen ja luova ongelmanratkaisu.

Tutki-Kokeile-Kehitä-neuvottelukunta

Neuvottelukunta päättää ensisijaisesti TuKoKen edistämisestä, mutta laajemmin se kehittää kaikkea Opinkirjon tiedekasvatustoimintaa, etenkin niiden hankkeiden osalta, jotka ovat tiivisti sidottuja TuKoKeen. Neuvottelukunnan pitkäaikaisena puheenjohtajana toimii professori Kalevi Ekman Aalto-yliopistosta. Neuvottelukunnassa on mukana muun muassa edustajia opettajien ammattijärjestöistä (TAO, BMOL, MAOL, Luokanopettajat), Opetushallituksesta, opetusministeriöstä, Heurekasta, Tekniikan museosta, Taloudellista tiedotustoimistosta, LUMA Suomesta, SOOLista, Lukiolaisten liitosta, patenttitoimistoista ja STEKista. Neuvottelukuntaan kutustaan ja tule mukaan vuosittain uusia tahoja.

LUMA Suomi

Opinkirjo on ollut mukana LUMA Suomen eri toimijoista kootussa neuvottelukunnassa vuosikymmenen ajan. Tiivistä yhteistyötä on tehty tiedekerhojen ohjaajakoulutuksien ja TuKoKen puitteissa.

Pyöreä pöytä

Pyöreä pöytä on ympäristökasvattajien epävirallinen verkosto, joka kerääntyy säännöllisesti jakamaan tietoa toiminnasta ja suunnittelemaan myös yhteistä toimintaa. Muun muassa MAPPA-palvelu on ollut tärkeä yhteinen kehittämishanke. Pyörä pöytä on myös tärkeää vaikuttamiskanava koulutuspoliittisessa kentässä.

Kansainväliset toimijat

TuKoKe on osa kansainvälisiä EUCYS ja ISEF verkostoja, jotka tarjoavat verkostoitumismahdollisuuden TuKoKessa menestyneille nuorille. Nämä kanavat ovat myös suomalaisille toimijoille mahdollisuus tavata tiedekasvattajia ympäri maailman. Näiden verkostojen kautta on syntynyt tiivistä yhteistyötä ja hankkeita esimerkiksi Viron ja Irlannin kanssa.

Tiede- ja teknologiakasvatus. Laatua asiantuntevasta kerhotoiminnasta.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Verkkokaupat


Hymy-verkkokauppa

Täältä voit tilata Hymy-veistoksia ja kunniakirjoja kouluihin ja muihin oppilaitoksiin Hyvän toveruuden kilvan palkinnoiksi.

Siirry Hymy-verkkokauppaan

Opinkirjon verkkokauppa

Täältä voit tilata maksuttomia materiaaleja opetuksen ja kasvatuksen tueksi. Kaupasta löydät myös Hymy-tuotteita työyhteisön hymylle tai lahjaksi merkkipäivänä.

Siirry Opinkirjon verkkokauppaan