Siirry sisältöön

Tiedekasvatuksen edistäminen

Tieteellisen lukutaidon kehittäminen vaatii moniammatillista lähestymistapaa ja yhteistyötä. Opinkirjo on mukana useissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Tiedekasvatusta kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa

Kuten tieteessä myös tiedekasvatuksessa kehitettävät ratkaisut ovat usein monitieteisiä. Toisaalta tiede on käsitteenä laaja ja monipuolinen, ja toisaalta eri ikäryhmät edellyttävät eri lähestymistapoja. Siksi verkostoissa toimiminen ja mukana oleminen on tärkeää. Opinkirjossa tiedekasvatus nähdään laajana, kaikki tieteenalat, matematiikan ja teknologian yhdistävänä kokonaisuutena. Siihen linkittyvät myös ajatteluntaidot, ilmiöoppiminen ja luova ongelmanratkaisu.

Tutki-Kokeile-Kehitä-neuvottelukunta

Neuvottelukunta päättää ensisijaisesti TuKoKen edistämisestä, mutta laajemmin se kehittää kaikkea Opinkirjon tiedekasvatustoimintaa, etenkin niiden hankkeiden osalta, jotka ovat tiivisti sidottuja TuKoKeen. Neuvottelukunnan pitkäaikaisena puheenjohtajana toimii professori Kalevi Ekman Aalto-yliopistosta. Neuvottelukunnassa on mukana muun muassa edustajia opettajien ammattijärjestöistä (TAO, BMOL, MAOL, Luokanopettajat), Opetushallituksesta, opetusministeriöstä, Heurekasta, Tekniikan museosta, Taloudellista tiedotustoimistosta, LUMA Suomesta, SOOLista, Lukiolaisten liitosta, patenttitoimistoista ja STEKista. Neuvottelukuntaan kutsutaan ja tulee mukaan vuosittain uusia tahoja.

LUMA Suomi

Opinkirjo on ollut mukana LUMA Suomen eri toimijoista kootussa neuvottelukunnassa vuosikymmenen ajan. Tiivistä yhteistyötä on tehty tiedekerhojen ohjaajakoulutuksien ja TuKoKen puitteissa.

Tiede- ja teknologiakasvatus. Laatua asiantuntevasta kerhotoiminnasta.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Verkkokaupat


Hymy-verkkokauppa

Täältä voit tilata Hymy-veistoksia ja kunniakirjoja kouluihin ja muihin oppilaitoksiin Hyvän toveruuden kilvan palkinnoiksi.

Siirry Hymy-verkkokauppaan

Opinkirjon verkkokauppa

Täältä voit tilata maksuttomia materiaaleja opetuksen ja kasvatuksen tueksi. Kaupasta löydät myös Hymy-tuotteita työyhteisön hymylle tai lahjaksi merkkipäivänä.

Siirry Opinkirjon verkkokauppaan