Siirry sisältöön

Teknologiaa

Monialaisessa teemakokonaisuudessa Teknologiaa (6 tuntia) on kysymys askartelusta ja sen kautta teknologian ymmärtämisestä. Hyödyntämällä erilaisia rakenteita ja yhdistämällä ne eri luonnontieteisiin, voidaan mallintaa laitteita ja asioita omasta arjesta. Yksinkertaisten kokeilujen jälkeen saatuja tietoja ja taitoja voidaan soveltaa luovasti. Kokonaisuuden tehtävät onkin enemmän johdantotehtäviä laajempiin luoviin tai keksinnöllisiin projekteihin.
Kokonaisuuden on koonnut: Merike Kesler

Tuntien aihepiirit:

  1. Virtapiirit, osa 1
  2. Virtapiirit, osa 2
  3. Magnetismi
  4. Rakenteet
  5. Lujuus ja suojauskyky
  6. Valo

Muista aina työskennellessäsi turvallisuus. Varmista ennen työskentelyn aloittamista, että kaikki välineet, aineet ja tarvikkeet sopivat kohderyhmällesi. Vaikka useat työohjeet ovatkin helppoja, ne on tarkoitettu aikuisten ohjaajien käyttöön. Lasten ja nuorten työskentelyä on aina valvottava, eikä Opinkirjo ota vastuuta työskentelyn aikana sattuneista tapaturmista.

 

Teemakokonaisuus: Teknologiaa