Gå till innehållet

Material

Välkommen att använda undervisningsmaterial. Alla våra material som kan laddas ner är avgiftsfria! En del av materialen kan också beställas i tryck. Bekanta dig även med våra finskspråkiga material.

 • Sinnrikt i matvärlden

  Guiden är avsedd för klubbledare och lärare som vill leda sina elever genom matens värld med sinnenas hjälp och väcka barnens intresse för mångsidigamatvanor. 

 • Skolans klubbhandbok

  Handboken hjälper personer som arbetar inom skolans klubbar eller som ämnar gå med i skolans klubbverksamhet genom att ge stöd för planeringen och genomförandet av en högklassig klubbverksamhet. Handboken ger praktiska råd som stöder planeringen för att leda och arrangera klubbar. Råden kompletteras med bilagor i form av färdiga material som underlättar planering, genomförande och utvärdering av klubbverksamheten.

 • Act now-spelet

  Act now-spelet skapar aktiv samhällsdebatt och utvecklar deltagarnas argumentationsförmåga. Spelet är producerat i nordiskt samarbete.

 • Verkstad världen – Klubbledarens handbok om barnets rättigheter

  Handboken är riktad till klubbledare och lärare för årskursen 5.-6. Metoguiden fokuserar på social klubbverksamhet. Centrala teman är barns rättigheter, påverkan i gemensamma saker ock att bli bekant med globala frågor. Handboken är förverkligad tillsammans med Stiftelsen Plan Finland.

Webbutiker

Hymy-webbutiken

Här kan du beställa Solskenstatyer och diplomer till skolor och andra läroanstalter.

Gå till Hymy-webbutiken

Läroriks webbutik

Här kan du beställa avgiftsfritt material för undervisning och fostran. I butiken hittar du också Hymy-produkter med vilka du kan uppmärksamma någon på din arbetsplats eller som du kan ge i gåva på någons bemärkelsedag.

Gå till Läroriks webbutiken