Siirry sisältöön

Omasta työstä kertominen on osa tieteen tekemistä

Omasta työstä on tärkeää osata kertoa muille. Työn esittelyä valmisteltaessa on hyvä muistaa, että muidenkin kuin alan asiantuntijoiden tulisi ymmärtää keskeiset asiat työstä, eli

  • mitä on tutkittu
  • millaisia tuloksia on saatu
  • mitä tulokset merkitsevät ja mihin ne vaikuttavat.

Moduulin lopussa tutkimustyöt esitellään muulle ryhmälle tai suuremmalle yleisölle. Esittelyn voi toteuttaa perinteisempänä esitelmänä luokan edessä tai pitämällä tiedetapahtuman esimerkiksi koulun käytävällä. Tiedemessuille voi kutsua koko koulun lisäksi esimerkiksi moduulin yhteistyökumppaneita, muita sidosryhmiä ja muiden lukioiden opiskelijoita.

Jokaiselle annetaan rajattu aika oman työn esittelyyn (esim. 10 min). Jos työt esitellään luokan edessä, on hyvä jättää vähän aikaa myös kysymysten esittämiseen. Henkilö tai ryhmä, joka antaa vertaisarvion työstä, voi keksiä valmiiksi kysymyksiä tutkielmasta. Jos työt esitellään tiedetapahtumassa, koko puheenvuoron pituus voi vaihdella viidestä kymmeneen minuuttiin riippuen kuuntelijan esittämien kysymysten määrästä.

Tiedetapahtumaa varten valmistellaan posteri ja hissipuhe

Tiedetapahtumassa opiskelijat tekevät posterit ja suunnittelevat puheenvuoronsa. Oman puheenvuoron alkuun on hyvä tehdä noin minuutin pituinen hissipuhe, jossa tuodaan esille työn pääkohdat ja herätetään kuuntelijan mielenkiinto kyseiseen työhön. Puhe kannattaa suunnitella hyvin ja kirjoittaa ylös, jolloin tekstiä voi hyödyntää myös esiintymistilanteessa. Hissipuheessa kannattaa vastata kysymyksiin, kuka on tehnyt sekä mitä, milloin, miksi ja miten.

Posterin tekoon hyvä ohjelma on esimerkiksi PowerPoint, johon voi dian kooksi laittaa posterin mitat. Hyvä posteri on looginen, siinä on käytetty värejä, se on houkutteleva ja teksti on helposti luettavissa. Posteriin tuodaan esiin samoja asioita kuin suulliseen esitykseenkin. On hyvä miettiä, miten lukijan katse etenee ja mihin ihmisten on tapana kiinnittää ensin huomiota. Ensimmäiseksi yleensä nähdään se, mitä on keskellä tai silmien tasossa. Loogista on, että posteri etenee vasemmalta oikealle tai ylhäältä alas. Suositeltavaa on myös lisätä kuvia, jotka tulee nimetä ja mahdollinen lähde merkitä. (Kesler 2014.)

Suullisessa esityksessä, oli se sitten esitelmä tai puhe tiedetapahtumassa, kannattaa kiinnittää huomiota

  • selkeyteen
  • perusteellisuuteen
  • tarkkuuteen
  • sisältöön – esitä tiivistelmä siitä mitä on tehty, miten ja miksi sekä tutkimuskysymykset, menetelmät, tulokset ja johtopäätökset
  • jatkotutkimusideoihin.

Esityksessä voidaan kertoa tutkimuksen tai projektin taustoja (miksi tehty, mikä motivoinut), mitä on ollut tavoitteena selvittää, mitä työssä on opittu ja millaisia ongelmia tuli vastaan ja miten niistä selvittiin.

Tutki-Kokeile-Kehitä-kilpailuun osallistumalla voi päästä esittelemään työtään laajemmalle yleisölle

Moduulin aikana tehdyillä töillä voi osallistua Tutki-Kokeile-Kehitä-kilpailuun. Töiden viimeinen palautuspäivä on 1.2. Tämän jälkeen kaikki työt arvioidaan ja parhaimmisto kutsutaan lopputapahtumaan. Kaikki lopputapahtumaan kutsutut työt palkitaan, ja niiden joukosta valitaan edustajat kansainvälisiin tiedekilpailuihin. Lisätietoja www.tukoke.fi.

Töiden arvioinnissa huomioidaan myös vertaispalaute ja itsearviointi

Töitä arvioidaan kolmesta eri näkökulmasta: vertaispalaute, itsearviointi ja opettajan arviointi. Jos työt esitellään luokassa esitelminä, vertaispalautteessa voi antaa arvion myös suullisesta esityksestä. Opettaja antaa kuitenkin aina arvion myös suulliselle esitykselle. Annettuja arviointiohjeita voi käyttää sellaisenaan, tai opettaja voi valita oman tavan arvioida töitä ja kurssia.

Vertaispalaute 

Palautteen suullisesta esityksestä voivat antaa raportin arvioineet opiskelijat tai vaihtoehtoisesti koko kuulemassa ollut ryhmä.

Itsearviointi

Opettajan arviointi

Opettaja antaa arvion jokaiselle raportille ja suulliselle esitykselle. Suullisen esityksen arviointi eroaa hieman riippuen siitä, tehdäänkö se tehdään luokan edessä vai tiedetapahtumassa. Jos työ esitellään posterin kanssa omalla ständillä, arvioinnissa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, miten esitettyihin kysymyksiin vastataan.


Lähteet:

Kesler, M. 2014. Tiedekilpailu – onnistumisia, motivaatiota ja palautetta. Vinkkejä ja ideoita kilpailutyön ohjaukseen ja kilpailuun osallistumiseen. Helsinki: Kehittämiskeskus Opinkirjo ja Tekniikan Akateemiset TEK. 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Verkkokaupat


Hymy-verkkokauppa

Täältä voit tilata Hymy-veistoksia ja kunniakirjoja kouluihin ja muihin oppilaitoksiin Hyvän toveruuden kilvan palkinnoiksi.

Siirry Hymy-verkkokauppaan

Opinkirjon verkkokauppa

Täältä voit tilata maksuttomia materiaaleja opetuksen ja kasvatuksen tueksi. Kaupasta löydät myös Hymy-tuotteita työyhteisön hymylle tai lahjaksi merkkipäivänä.

Siirry Opinkirjon verkkokauppaan