Siirry sisältöön

Materiaalin käyttäminen lukiossa

Tutkimuksen tekemisen perusteet -materiaalikokonaisuus on suunniteltu soveltuvaksi Lukion opetussuunnitelmaperusteiden (2015; 2019) teemaopintojen kurssiksi (TO2) tai tiedeopetuksen moduuliksi (yhdestä kolmeen opintopistettä). Kokonaisuus on helposti sovellettavissa myös TO1-kurssiin. Yksittäiset tehtävät ja sisällöt soveltuvat käytettäviksi myös muilla lukiokursseilla tai opintojaksoilla. Halutessaan materiaalia voi käyttää yhdessä verkkokurssin Tiedelukutaidon perusteet kanssa, johon tässä materiaalissa usein viitataan.

Tutkimuksen tekemisen perusteet -moduulin aikana tehdään oma tutkimus tai toteutetaan oma tutkimusprojekti. Työskentely voidaan toteuttaa yksin tai muutaman opiskelijan ryhmissä. Oppitunneilla tapahtuvan työskentelyn lisäksi tässä moduulissa edellytetään myös itsenäistä työskentelyä. Moduulin voi suorittaa myös kokonaan itsenäisesti joitakin ryhmätehtäviä ja vertaispalautteen antamista lukuun ottamatta.

Moduulilla voi olla vastuuopettaja, mutta suositeltavaa on, että mukana moduulissa olisi useampia opettajia. Tiedeopetuksen moduuli tarjoaa opettajille mahdollisuuden oman osaamisen jakamiseen muille ja toisilta oppimiseen.  Opettajan ei tarvitse hallita kaikkia tieteenaloja; tärkeintä on tukea opiskelijoita oman tutkimushankkeen tai -projektin tekemisessä ja ohjata heitä ratkaisujen löytämiseen. Opettajan on tärkeää huolehtia myös tutkimusetiikasta töiden kaikissa vaiheissa.

Moduulin sisällöt ja aikataulutus

Tiedeopetuksen moduulin rakenne ja kokonaisuuksien sisällöt on esitetty alla olevassa kuvassa. Voit myös ladata sisältötaulukon PDF-tiedostona. Materiaali sisältää valmiita tehtäviä, joiden avulla tutustutaan tieteelliseen tutkimukseen ja sen tekemiseen. Lisää tehtäviä löytyy Tiedelukutaidon perusteet -verkkokurssilta, ja niihin on linkattu tämän kurssin kokonaisuuksien sivuilta.

Moduulin alussa painottuvat yhdessä tekemisen taidot.  Oman tutkimusalan ja -aiheen valinnan jälkeen alkaa tutkimuksen varsinainen työstäminen ja raportin kirjoittaminen, mihin tulee varata riittävästi aikaa.  Moduulin päättyessä opiskelijoiden on tarkoitus esittää omat tuotoksensa tutkielmien, raporttien tai esimerkiksi posterien muodossa. Opettajat voivat itse päättää, miten he jakavat moduulin aiheet viikoittain tai oppituntien kesken. Suunnittelun tueksi sisältötaulukossa on myös joitakin huomioita aiheiden keskinäisestä ajoittamisesta. Lisäksi apuna voi käyttää tämän materiaalikokonaisuuden kuvausta tieteellisen tutkimuksen etenemisestä.

Vertaisarviointi, tiedon jakaminen ja yhteistyö

Vertaisarviointi on keskeinen osa tieteellistä tutkimusta, joten moduulin aikana harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista vertaisarvioinnin keinoin. Toisilta saadun palautteen avulla tutkimuksista tulee laadukkaampia, ja palaute myös auttaa reflektoimaan omaa toimintaa. Jokaiselle opiskelijalle annetaan luettavaksi jonkun toisen opiskelijan tutkimusteksti tai -raportti.  Toisen työn lukemiseen kannattaa antaa aikaa noin viikko.

Tieteen luonteeseen kuuluu tiedon jakaminen muille ja tutkimustiedon julkaiseminen myös muiden hyödyksi. Näin ollen moduuli sisältää materiaalia myös töiden esittelystä. Yksi tapa jakaa tietoa ja toisaalta saada työlle tai projektille asiantuntijan arvio on lähettää työt Tutki-Kokeile-Kehitä-kilpailuun. Töiden palautusaika päättyy vuosittain 1. helmikuuta. Tässä materiaalikokonaisuudessa käytetään esimerkkeinä töitä, joita lukiolaiset ovat lähettäneet aiempien vuosien Tutki-Kokeile-Kehitä-kilpailuihin. Nämä tutkimusraportit on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan tämän kurssin yhteydessä, ja niiden käyttö muuhun tarkoitukseen on kielletty.

Monet tutkimukset tehdään nykyään yhteistyössä. Myös tässä materiaalikokonaisuudessa opiskelijoita kannustetaan olemaan yhteydessä esimerkiksi alueen LUMA-keskukseen, lähialueen yrityksiin, yhteisöihin, yliopistoihin tai korkeakouluihin. Lukion ulkopuolinen taho saattaa tarjota tukea tai resursseja aineiston keruuseen esimerkiksi tarjoamalla laboratorioita opiskelijoiden käyttöön.

Käyttöehdot

Materiaali on julkaistu lisenssillä CC BY 4.0.

Tekijät

Kurssikokonaisuuden ovat koostaneet Jasmin Välimäki, Merike Kesler ja Hanna Mustaniemi. Mukana työryhmässä ovat olleet opettajat Merikki Lappi, Elli Marjanen ja Katariina Yliheikkilä.

Toivomme, että materiaalin käyttäjät antavat palautetta ja kehitysideoita osoitteeseen opinkirjo@opinkirjo.fi. Kaikki kommentit ovat tervetulleita. Myös lisätietoja materiaalista ja kilpailusta saa edellä mainitusta osoitteesta.

Yhteystieto

Eeva Mäkelä  Erityisasiantuntija, FT 050 472 9992 etunimi.sukunimi@opinkirjo.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa

Verkkokaupat


Hymy-verkkokauppa

Täältä voit tilata Hymy-veistoksia ja kunniakirjoja kouluihin ja muihin oppilaitoksiin Hyvän toveruuden kilvan palkinnoiksi.

Siirry Hymy-verkkokauppaan

Opinkirjon verkkokauppa

Täältä voit tilata maksuttomia materiaaleja opetuksen ja kasvatuksen tueksi. Kaupasta löydät myös Hymy-tuotteita työyhteisön hymylle tai lahjaksi merkkipäivänä.

Siirry Opinkirjon verkkokauppaan