Siirry sisältöön

Korkeakoulujen ja lukioiden yhteistyö

Korkeakouluyhteistyö ja korkeakouluopintoihin tutustuminen kuuluu jokaisen lukion opintoihin. Sen toteuttamiseen on paljon erilaisia mahdollisuuksia.  

Korkeakouluyhteistyö kuuluu lukio-opintoihin

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (LOPS) ja lukiolain mukaan jokaisen lukion on järjestettävä osa lukiokoulutuksen oppimäärän opinnoista yhteistyössä yhden tai useamman korkeakoulun kanssa.

Korkeakouluopintojen velvoittavuus on uusi asia opetussuunnitelman perusteissa, vaikka aiemminkin LOPS-perusteissa on kannustettu korkeakouluopintoihin.

Kuinka toteuttaa yhteistyö lukioiden ja korkeakoulujen välillä?

Lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyötä on pohdittu opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmässä. Työryhmän raporttiin nimeltä Katse korkealle on koottu työryhmän ajatuksia ja ideoita siitä yhteistyön toteuttamisesta. Työryhmän ehdottamat yhteistyön muodot on jaoteltu neljään ryhmään:

 1. vierailut ja muu lukiolaisten kiinnostusta ja tietoa herättelevä yhteistyö
  • erilaiset messut (abi-päivät, uraohjauspäivät, urapäivät, kampuspäivät) ja tapahtumat, joissa lukiolaiset pääsevät vierailemaan korkeakoulukampuksille. Ohjelman järjestämiseen voivat korkeakoulussa osallistua korkeakoulun henkilökunta ja opiskelijat. Vierailut voivat olla myös virtuaalisia.
  • korkeakouluopiskelijoiden vierailut lukioihin: opiskelijat kertovat opinnoista ja opiskelusta ja siitä millaiseen työelämään ne voivat johtaa.
  • korkeakoulun alumnien vierailut lukioon.
  • korkeakouluopettajien vierailut lukion opintojaksoilla.
  • tapahtumat, joilla on erityisiä kohderyhmiä ja tarkoituksia, esimerkiksi innostaa ja kannustaa luonnontieteissä lahjakkaita nuoria naisia hakeutumaan tekniikan alalle.
  • viestintä opiskelijalta opiskelijalle.
  • lukiolaisten vierailut korkeakoulun lähiopetuksessa.
  • korkeakoulun avoimet ovet lukion henkilöstölle.
 2. laaja avoin, koordinoitu ja pääosin verkkopohjainen orientaatiokurssitarjonta ja sen hyödyntäminen lukioissa
 3. alueellinen yhteistyö
 4. kahdenväliset tiiviin yhteistyön mallit.

Raportista voi lukea tarkempia ideoita toteutukseen.

Lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyötä on selvitetty myös Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan tekemässä raportissa nimeltä Lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö.

Lisätietoa korkeakoulujen tarjonnasta lukiolaisille

Lukio-opintoja säätelevät lukiolaki ja opetussuunnitelman perusteet

Lukion opintojen sisältöä, laajuutta ja opintojen kulkua määrittelevät Lukiolaki ja Lukion opetussuunnitelman perusteet, eli tuttavallisesti LOPS.

LOPS-perusteet laatii Opetushallitus. Perusteiden pohjalta jokainen koulutuksen järjestäjä tekee oman paikallisen opetussuunnitelmansa. Kaikilla lukioilla on siis yhtenäinen pohja, jonka perusteella opinnot etenevät. Se on tärkeää tasa-arvon kannalta.

Uusimmat opetussuunnitelman perusteet nuorten lukiokoulutuksen osalta (2019)
Uusimmat opetussuunnitelman perusteet aikuisten lukiokoulutuksen osalta (2019)

Mitä lukiolaki sanoo korkeakouluyhteistyöstä

Lukiolaissa todetaan:

 Lukiokoulutus antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa korkeakoulututkintoon johtavat opinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. (Lukiolaki 714/2018, 2 § 1 mom.)

Osa lukiokoulutuksen oppimäärän opinnoista on järjestettävä yhteistyössä yhden tai useamman korkeakoulun kanssa. (Lukiolaki 714/2018, 13 § 3 mom.)

Mitä lukion opetussuunnitelman perusteet sanoo korkeakouluyhteistyöstä

Lukiolain ohella myös LOPS edellyttää korkeakouluopintoihin tutustumista lukion aikana.

Lukion opetussuunnitelman perusteissa sanotaan esimerkiksi:

Lukion opetus ja muu toiminta järjestetään siten, että opiskelijoilla on monipuoliset mahdollisuudet saada tietoa ja kokemuksia korkeakouluopiskelusta. Keskeisenä tavoitteena on sujuvoittaa opiskelijan siirtymistä lukiosta korkea-asteen opintoihin ja edelleen työelämään.

Korkeakouluopintoja ja niihin liittyviä valmiuksia kytketään sekä laaja-alaiseen osaamiseen että eri oppiaineiden tavoitteisiin ja sisältöihin. Lukion ohjaustoiminta yhteistyössä eri oppiaineiden opetuksen kanssa motivoi opiskelijaa tutustumaan korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten opintotarjontaan sekä niiden kautta avautuviin elämänvalintoihin ja työ- ja uramahdollisuuksiin. Ohjaustoiminta tukee myös konkreettisesti opiskelijan jatko-opintosuunnitelman laatimista. Korkeakouluopintoihin tutustumiseen tähtäävät ja korkeakouluissa suoritettavat opinnot sisällytetään osaksi opiskelijan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa.

Opiskelijaa ohjataan tutustumaan korkeakoulujen tarjontaan ennakkoluulottomasti, ilman sukupuolittuneita tai muita ennakkoasenteita. Opiskelijaa ohjataan valmistautumaan jatkuvaan oppimiseen ja hankkimaan monipuolisia valmiuksia, joita tarvitaan erilaisissa korkeakouluopinnoissa ja työelämän eri aloilla. Lukiossa tutustutaan kansainvälisiin jatko-opinto- ja uranäkymiin. Yleissivistyksen, kulttuurien tuntemuksen ja kielitaidon merkitystä tuodaan esille edellytyksinä korkeakouluopinnoissa ja työelämässä menestymiselle. Korkeakouluopintoihin valmistautumisessa korostuvat laaja-alaisen osaamisen alueista monitieteinen ja luova osaaminen, vuorovaikutusosaaminen sekä globaali- ja kulttuuriosaaminen. Korkeakouluopintoihin tutustumisen konkreettiset muodot päätetään paikallisessa opetussuunnitelmassa.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Verkkokaupat


Hymy-verkkokauppa

Täältä voit tilata Hymy-veistoksia ja kunniakirjoja kouluihin ja muihin oppilaitoksiin Hyvän toveruuden kilvan palkinnoiksi.

Siirry Hymy-verkkokauppaan

Opinkirjon verkkokauppa

Täältä voit tilata maksuttomia materiaaleja opetuksen ja kasvatuksen tueksi. Kaupasta löydät myös Hymy-tuotteita työyhteisön hymylle tai lahjaksi merkkipäivänä.

Siirry Opinkirjon verkkokauppaan