Siirry sisältöön

Muotoilumenetelmiä opetukseen

Koulutuksen tavoitteena on rohkaista opettajia hyödyntämään muotoilun työkaluja osana opetusta. Koulutuksen aikana kehitetään monialaisia oppimiskokonaisuuksia oppilaslähtöisiksi ja osallistaviksi muotoilupainotteisten menetelmien avulla. Koulutuksessa saa työvälineitä yhteiskehittämiseen.

Ideoita monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen

Kaikista ei tarvitse tulla muotoilijoita, mutta muotoiluajattelu hyödyttää kaikkia.

Muotoilu ja muotoilun hyödyntäminen on tullut luontevaksi osaksi eri alojen arkea viimeisen vuosikymmenen aikana. Palveluista toivotaan käyttäjäystävällisempiä, ja niitä halutaan kehittää yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhteiskunnallisia haasteita ratkotaan muotoilullisin keinoin. Myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin on sisällytetty muotoilun teemoja, ja näin muotoilulla nähdään olevan paikka opetuksessakin. Kuka tahansa opettaja voi käyttää muotoiluprosessia työkalunaan. Myös oppilas voidaan jo nähdä oman kouluympäristönsä muotoilijana.

Opinkirjo ja Designmuseo ovat kouluttaneet 160 perus- ja toisen asteen opettajaa eri puolilta Suomea muotoilun hyödyntämiseen koulutyössä. Muotoilun työkalut auttavat muun muassa monialaisten oppimiskokonaisuuksien rakentamisessa. Palvelu- ja tuotemuotoilun menetelmiä voi hyödyntää pienten ryhmien prosesseina tai koko koulua osallistavina projekteina.

Muotoilukasvatus tarjoaa lapsille ja nuorille niitä taitoja, joita tulevaisuuden (työ)elämään peräänkuulutetaan. Muotoiluprosessi on luova ongelmanratkaisuprosessi, joka pitää sisällään lukemattoman määrän erilaisia menetelmiä, joiden avulla ongelmaan voidaan löytää ratkaisu. Matkaa tehdään vuorovaikutteisesti ja osallistavasti, yhteistyötaidot karttuvat, empatiakyky vahvistuu ja haaviin jää kymmeniä tapoja ideoida uutta. Oppilaat saavat valmiuksia kokeilemiseen, tutkimiseen, kehittämisen ja kiteyttämiseen. Kriittinen muotoilukasvatus avaa silmät myös ympäristöteemoihin ja kuluttamiseen. Kohdatessaan ongelman lapset ja nuoret voivat aina hyödyntää oppimaansa muotoiluajattelua ja -menetelmiä.

www.muotoilupakki.fi

Kaikki Opinkirjon ja Designmuseon yhteistyössä toteutetut MOKKI: Muotoilulla monialaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä MOKKI: Tuotemuotoilua ja teknologiaa monialaisesti -koulutusten materiaalit löytyvät maksutta muotoilupakki.fi -sivustolta. Siellä on esimerkkejä myös opettajien toteuttamista monialaisista oppimiskokonaisuuksista muotoilua hyödyntäen. Lisäksi Muotoilupakissa on runsaasti muotoilumenetelmiä opetukseen.

Puheenvuorot ja koulutukset yhdessä kehittämisestä ja muotoilukasvatuksesta:
opinkirjo@opinkirjo.fi

Muotoilupakki


Muotoilupakki – Menetelmäkorttipakka


Matka tuotemuotoiluun – Opas opettajalle


Matka palvelumuotoiluun – opas opettajalle


Yhteystieto

Marjo Kenttälä  Erityisasiantuntija, KM, Muotoilija etunimi.sukunimi@opinkirjo.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa

Verkkokaupat


Hymy-verkkokauppa

Täältä voit tilata Hymy-veistoksia ja kunniakirjoja kouluihin ja muihin oppilaitoksiin Hyvän toveruuden kilvan palkinnoiksi.

Siirry Hymy-verkkokauppaan

Opinkirjon verkkokauppa

Täältä voit tilata maksuttomia materiaaleja opetuksen ja kasvatuksen tueksi. Kaupasta löydät myös Hymy-tuotteita työyhteisön hymylle tai lahjaksi merkkipäivänä.

Siirry Opinkirjon verkkokauppaan