Siirry sisältöön

Maantiedettä 2

Teemakokonaisuudessa Maantiedettä 2 (6 tuntia) perehdytään ympäristöön ja erilaisiin luonnonilmiöihin, kuten mantereisiin, merivirtoihin, veden suolaisuuteen, endogeenisiin ilmiöihin, aineiden olomuotoihin, kiviin ja fossiileihin. Jokaisella tunnilla tehdään yksi tai useampi kokeellinen työ. Lisäksi materiaalissa on esitetty joitakin ideoita ja pohdintakysymyksiä teeman käsittelyn tueksi.
Kokonaisuuden ovat koonneet: Satu Lyytikäinen ja Merike Kesler

Tuntien aihepiirit:

  1. Maapallo
  2. Merivirrat
  3. Suolainen, makea ja murtovesi
  4. Endogeeniset ilmiöt
  5. Vesi kulkee ja kuljettaa
  6. Kivet ja fossiilit

Muista aina työskennellessäsi turvallisuus. Varmista ennen työskentelyn aloittamista, että kaikki välineet, aineet ja tarvikkeet sopivat kohderyhmällesi. Vaikka useat työohjeet ovatkin helppoja, ne on tarkoitettu aikuisten ohjaajien käyttöön. Lasten ja nuorten työskentelyä on aina valvottava, eikä Opinkirjo ota vastuuta työskentelyn aikana sattuneista tapaturmista.

 

Teemakokonaisuus: Maantiedettä 2