Gå till innehållet

Tävling för unga forskare och uppfinnare

Tutki-Kokeile-Kehitä (TuKoKe) eller Forska-Experimentera-Utveckla är en tävling i vetenskap och teknik för barn och ungdomar som är under 21 år.

Delta i TuKoKe

TuKoKe organiseras av Lärorik och Teknikens akademiker TEK, och målet är att väcka, uppmuntra och stödja intresse för vetenskap och teknik. TuKoKe ger deltagarna möjlighet att få respons på eget forskningsarbete, uppträda och träffa andra likasinnade barn och ungdomar.

Du kan delta i TuKoKe med ett forskningsprojekt, ett annat projekt, en uppfinning eller en idé, antingen ensam eller i grupp. Tävlingsinformationen och reglerna är på finska, men du kan skriva din rapport och delta i TuKoKe även på svenska.

Läs mera på TuKoKes webbplats tukoke.tek.fi! (på finska)

 

Stöd vetenskapsfostran

Du kan stödja vetenskapsfostran för barn och ungdomar genom att donera till TuKoKe:s stipendiefond! Utvecklingscentrum Lärorik har fått ett insamligstillstånd från polisstyrelsen (RA/2017/979, utfärdat den 12 oktober 2017) för att samla in pengar för TuKoKe-stipendier i hela Finland (utom på Åland) under tiden 1.1.2018-31.12.2019. De insamlade medlen kommer att användas för TuKoKe-stipendier under 2017–2020. Även en liten donation är av stor betydelse! Donationen kan göras genom banköverföring till kontot

FI41 8146 9710 1417 88 (Mottagare: Utvecklingscentralen Lärorik)

I fakturans meddelandefält kan du om du vill nämna donatorns namn. Donatorernas namn publiceras inte.

Vi tackar dig – din insats betyder mycket och riktas direkt till barn och ungdomar!

För ytterligare information, vänligen kontakta Lärorik (opinkirjo (at) opinkirjo.fi).

Kontaktuppgift

Merike Kesler  Specialsakkunnig 0504322058 fornamn.efternamn@opinkirjo.fi

Dela i sociala medier