Gå till innehållet

Tävling för unga forskare och uppfinnare

Tutki-Kokeile-Kehitä (TuKoKe) eller Forska-Experimentera-Utveckla är en tävling i vetenskap och teknik för barn och ungdomar som är under 21 år.

Delta i TuKoKe

TuKoKe organiseras av Lärorik och Teknikens akademiker TEK, och målet är att väcka, uppmuntra och stödja intresse för vetenskap och teknik. TuKoKe ger deltagarna möjlighet att få respons på eget forskningsarbete, uppträda och träffa andra likasinnade barn och ungdomar.

Du kan delta i TuKoKe med ett forskningsprojekt, ett annat projekt eller en uppfinning, antingen ensam eller i grupp. Tävlingsinformationen och reglerna är mestadels på finska, men du kan skriva din rapport och delta i TuKoKe även på svenska.

Läs mera på TuKoKes webbplats tukoke.fi! (Mest av innehållet är på finska, men det finns sammanfattning på svenska.)

Dela i sociala medier

Webbutiker

Hymy-webbutiken

Här kan du beställa Solskenstatyer och diplomer till skolor och andra läroanstalter.

Gå till Hymy-webbutiken

Läroriks webbutik

Här kan du beställa avgiftsfritt material för undervisning och fostran. I butiken hittar du också Hymy-produkter med vilka du kan uppmärksamma någon på din arbetsplats eller som du kan ge i gåva på någons bemärkelsedag.

Gå till Läroriks webbutiken