Gå till innehållet

Elevkår främjar samarbete och delaktighet

Enligt lag ska det finnas en elevkår i alla grundskolor. Elevkåren ska ha reella påverkningsmöjligheter, och skolan ska se till att det finns möjlighet för en aktiv verksamhet.

Elevkåren verkar för en välmående skola

Elevkåren ska vara elevernas möjlighet att påverka sin skolvardag. Alla elever i skolan tillhör elevkåren, som sedan inom sig kan välja en elevkårsstyrelse. Bara fantasin sätter gränser för vad elevkåren kan göra, men den ska åtminstone fungera som ett forum för eleverna att tillsammans fundera på hur man kan göra skolan till en bättre plats för alla.

För elevkåren är det viktigt att ha en kontaktperson i lärarkåren. Elevkårens handledande lärare utgör den naturliga länken mellan elever och personal, och kan inspirera och ge råd då det behövs. Det kan vara utmanande att sätta lärarollen åt sidan, men det är viktigt att eleverna får bestämma vad de vill göra utan en för stark auktoritet från lärarhåll.

Elevkåren är en utmärkt form av demokratifostran och ger var och en utrymme att hitta arbetsmetoder som fungerar för dem. Genom att låta eleverna skapa olika arbetsgrupper hittar var och en uppgift som intresserar. Dessutom kan elevkåren ta en aktiv roll i att bygga en god sammanhållning i skolan. Goda råd för elevkårsverksamheten finns på hemsidan för Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf.

För att alla i styrelsen ska hitta en post som de är bekväma med, och för att alla ska bidra med sin bästa sida kan det vara en god idé att arbeta med gruppdynamiken under styrelsens första träffar. I Elevkårsmanualen finns goda råd för lekar och alternativa sätt att ha möten, så att alla kommer till tals.

I handboken Demokrati i skolan finns det en mängd bra metoder för att involvera alla elever i  undervisningen. Tröskeln att gå med i elevkårsstyrelsen eller en arbetsgrupp kan vara hög, och därför är det bra att arbeta med skoldemokratin också under lektionerna. Demokrati är varken tråkigt eller svårt, tvärtom är det med sådana här metoder vi gör skolan rolig och inspirerande för alla!

Kontaktuppgift

Tiina Karhuvirta  Specialsakkunnig 050 515 0017 fornamn.efternamn@opinkirjo.fi

Dela i sociala medier

Webbutiker

Hymy-webbutiken

Här kan du beställa Solskenstatyer och diplomer till skolor och andra läroanstalter.

Gå till Hymy-webbutiken

Läroriks webbutik

Här kan du beställa avgiftsfritt material för undervisning och fostran. I butiken hittar du också Hymy-produkter med vilka du kan uppmärksamma någon på din arbetsplats eller som du kan ge i gåva på någons bemärkelsedag.

Gå till Läroriks webbutiken