Gå till innehållet

Material

Ungdomsparlamentets verksamhet 2017—2018: rapport

Denna rapport redogör för det som försiggick inom Ungdomsparlamentet åren 2017 och 2018. Rapporten beskriver i huvuddrag Ungdomsparlamentets plenidag våren 2018 och andra evenemang, händelser och aktiviteter. I rapporten ingår också en sammanfattning av de muntliga frågorna i plenum och en utvärdering av verksamheten kring Ungdomsparlamentet. Det rikliga bildmaterialet vittnar om lyckade evenemang.

Alla material

Webbutiker

Hymy-webbutiken

Här kan du beställa Solskenstatyer och diplomer till skolor och andra läroanstalter.

Gå till Hymy-webbutiken

Läroriks webbutik

Här kan du beställa avgiftsfritt material för undervisning och fostran. I butiken hittar du också Hymy-produkter med vilka du kan uppmärksamma någon på din arbetsplats eller som du kan ge i gåva på någons bemärkelsedag.

Gå till Läroriks webbutiken