Gå till innehållet

Ungasdelaktighet.fi har öppnats!

På webbplats www.ungasdelaktighet.fi  hittar du kvalitetskriterierna för ungas delaktighet och ett självutvärderingsverktyg som är riktat till tjänsteinnehavare och anställda vid kommuner. Här finns dessutom olika material och du kan jämföra hur man har besvarat självutvärderingen i olika kommuner och inom olika sektorer.

Utvecklingscentralen Lärorik, Nuorten Akatemia och Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund bildar tillsammans kompetenscentret Osallisuuden osaamiskeskus. Sammanslutningens syfte är att öka förståelsen för, informationen om och beredskapen till ungas delaktighet, samt främja utvecklingen och realiseringen av möjligheter till påverkan inom den offentliga förvaltningen.

Skriv ut affischen

Dela i sociala medier

Webbutiker

Hymy-webbutiken

Här kan du beställa Solskenstatyer och diplomer till skolor och andra läroanstalter.

Gå till Hymy-webbutiken

Läroriks webbutik

Här kan du beställa avgiftsfritt material för undervisning och fostran. I butiken hittar du också Hymy-produkter med vilka du kan uppmärksamma någon på din arbetsplats eller som du kan ge i gåva på någons bemärkelsedag.

Gå till Läroriks webbutiken