Gå till innehållet

Ungdomsparlamentet

Arbetet i Ungdomsparlamentet har sin kärna i skolornas parlamentsklubbar. I parlamentsklubbarna får de unga via aktuella diskussionsämnen insikter i samhället och om hur de kan engagera sig och påverka. Ungdomsparlamentet kulminerar i ett plenum som ordnas i riksdagen vartannat år. Ungdomsparlamentet samlas nästa gång till plenum 27.3.2020.

Sista anmälningsdagen är 18.11.2019.

 

Anmälningsblankett

Dela i sociala medier